Банкеръ Weekly

Пари и пазари

УДАВИХА ПАЗАРА С ИЗОБИЛИЕ НА КОМПЕНСАТОРКИ

При оптимизма, който владееше пазара на непаричните пазарни средства, както беше преди около два месеца, а и при позитивните анонси за сделката за БТК, които бяха публикувани през последните дни, логично бе да се получи вълна от покупки на този вид книжа и съответно те да поскъпнат. Но страховете надделяха и цените отново падат, макар и бавно. Основната причина за това са големите темпове на нарастване на компенсаторните инструменти в последните седмици. Най-много нарастват жилищните компенсаторни записи, които от около 97 млн. на първи март сега са 118 млн. (увеличили са се с 21 процента). Такова значително нарастване променя съществено пазарната ситуация и инвеститорите стават изключително предпазливи по отношение на нови покупки на компенсаторни инструменти въобще. Необяснимо е обаче защо няма официално съобщение от органа, издател на платежните инструменти, което да уведоми инвеститорите за съществената промяна на търгуваната емисия, както и какъв е възможният по-нататъшен потенциал за увеличаването й. При сегашното положение инвеститорите не могат да направят анализ на потенциала на нарастване на общия обем от компенсаторни инструменти, поради което ще стоят настрана от тези книжа и покупките ще се извършват най-вече за крайни плащания. А такива напоследък все повече липсват.Тъй като компенсаторните инструменти загубиха потенциала си за растеж в очите на инвеститорите, и атрактивността на инвестиционните бонове започна да спада. Ако през предишната седмица те се търгуваха по-близо до нивото от 21%, сега сделките се сключват по-скоро на нивата от около 20 процента. Цените им се задържат на тези нива поради по-малкото предлагане, което не може да удовлетвори инвестиционното търсене във връзка с очаквания пореден търг от масовата приватизация. Ако търгът започне преди средата на месеца, е възможно да не се събере достатъчно евтин ресурс за покриване на плащанията по търговете, при които ще бъде разрешено плащане с непарични платежни средства, и да се повиши временно търсенето на компенсаторните инструменти в дните непосредствено след първите два дни от наддаването. Дяловете, които се предлагат за приватизация, обаче са крайно недостатъчни, за да поемат новоемитираните книжа, и предстоящият търг няма да окаже съществено влияние върху пазара. За да се постигне някакъв баланс, необходимо е отсега нататък за акциите на всички дружества, които се продават, да се плаща само в непарични платежни инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във