Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРСЯТ ПОСРЕДНИК ЗА ДЕВЕТ ДРУЖЕСТВА

След като миналата седмица своя брокер получи т. нар. пул мечта, Агенцията за приватизация обяви конкурс за инвестиционен посредник за следващата група дружества, чиито държавни дялове ще бъдат предлагани на фондовата борса срещу компенсаторки. Решението да бъдат продадени пакети от 85 дружества през борсата беше публикувано в Държавен вестник на 8 октомври. Те бяха групирани в девет пула, всеки от тях съдържащ средно по девет-десет предприятия. За подготовката на конкурсите за инвестиционен посредник Агенцията за приватизация е създала три комисии.Първият пул, който ще се качи на борсата, включва девет компании. Най-голям интерес измежду тях предизвика Златни пясъци, чиито акции в момента се търгуват на цена 4.50 лева. Срещу компенсаторки ще бъдат предложени 729 826 броя акции, които представляват 11.24% от капитала на дружеството. Желаещите да участват в конкурса могат да закупят необходимата документация срещу 300 лв. до 1 ноември и да внесат депозит в размер на 1000 лева. Кандидатите, които вероятно ще бъдат пет-шест, ще се конкурират най-вече с предложенията си за минимална левова продажна цена на една акция и всяко от дружествата ще се състезава според възнаграждението за успешна реализация на акциите като процент, както и за максималната стойност на комисионата. Като се има предвид, че по-голяма част от дружествата не са атрактивни, става ясно, че основен дразнител за инвестиционните посредници ще бъдат Златни пясъци и вероятно Деспред. Затова се очаква в надпреварата да се включат посредниците, които и досега са участвали в покупко-продажбата на книжа на тази компания. Един от тях е Елана, чиито шефове все още обмислят дали да участват в конкурса. От СИБАНК заявиха, че засега нямат желание да кандидатстват за посредници при продажбата на пула и по-скоро ще бъдат от другата страна (банката и Деспред имат общи акционери). Към акциите на курортното дружество интерес имат както по-сериозните фондови играчи, така и дребните инвеститори. Според Камен Колчев, изпълнителен директор на Елана, варненската фирма Явор също може да представлява интерес за потенциалните купувачи с големия пакет от акции, който ще се продава срещу компенсаторки. И Деспред, според фондовите търговци, също не е за пренебрегване и би могло да привлече вниманието, но най-вече на мажоритарния си собственик - швейцарската Спедком АГ. Останалите участници в тази група, като например предприятието за порцелан Китка, което бе обявено в несъстоятелност на 22 октомври по искане на Агенцията за държавните вземания, нямат с какво да впечатлят инвеститорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във