Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРСЕНЕТО НА ГОРИВА РАСТЕ ГЛОВОЛОМНО

Цената на фючърсните нефтени контракти на борсата в Ню Йорк се задържа над 40 щ. долара за барел през три поредни дни. По време на търговските сесии бяха регистрирани най-високите котировки от 11 октомври 1990 г. насам. Международната агенция по енергетика очаква търсенето на нефт в световен мащаб да се повиши с 2.5% през тази година. Средно дневно ще се консумират по 1.95 млн. барела суров петрол повече - най-висок ръст в номинално изражение от 1988 г. насам. По оценка на агенцията, докато миналата година основен двигател на растящото потребление на гориво е бил Китай, тази година резкият скок в търсенето му се дължи на страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, макар че икономическият им ръст не е особено мощен. В Северна Америка движещата сила е увеличеното търсене на реактивно гориво и на течен пропан. В Европа суровият петрол се преработва основно в транспортно гориво. Основните държави производителки на нефт от ОПЕК на практика са произвеждали средно по 2 млн. барела на ден над определената им дневна квота от 23.5 млн. барела, без това да се отрази на цените на суровината. Саудитска Арабия призова картела да увеличи добива с още 1.5 млн. барела нефт на ден, за да охлади напрежението на пазара. В отговор президентът на ОПЕК заяви, че макар да са притеснени от текущите цени, страните членки ще дискутират дали да увеличат продукцията. Евентуалните промени ще се обсъждат на 3 юни в Бейрут, като преди това - в края на май, ОПЕК ще има среща и в Амстердам. Сегашните високи нива на цените на нефта, които само от началото на годината са се качили с 25%, може отчасти да се обяснят и с нарушение на тясната връзка между търсене и предлагане по технически причини. От една страна, съществуват опасения около редовността на доставките от Близкия изток заради политическата нестабилност на региона, която е заплаха за нефтения добив. От друга страна, едрите купувачи, предимно правителствата, складират гориво, за да се предпазят от пробиви в предлагането. Същевременно търговците на фючърси и опции допълнително качват котировките в очакване на затруднения при доставките. Анализаторите са разделени в оценките си. Някои очакват повишение на цените в разгара на лятото. Други смятат, че няма фундаментални причини, заради които котировките да се задържат високи продължително време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във