Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРГОВИЯТА С ОБЛИГАЦИИ СЕ УСПОКОИ

Продажбите на книжа от развиващите се пазари, които продължиха около две седмици, спряха и търговията се успокои. Постепенно рисковата надбавка над лихвения суап, на която се търгуват българските облигации, се възстанови до предишните нива и достигна до 145 базисни пункта.Движението по книжата се обуславяше предимно от движението на дългосрочните лихви по еврото и щатския долар. Най- кратката емисия с падеж 2007 г. поевтиня с около 30-40 евроцента и в края на периода се търгуваше на нива 108.35-108.95 евро.Търговията с облигациите с падеж 2013 г. се движеше между 111.50-111.00 евро и 111.875-112.375 евро.Глобалните облигации с падеж 2015 г. се котираха също в сравнително тесни граници. Цените им се движиха между 111.25 и 112.25 щ. долара. Брейди-облигациите ни отбелязаха повишение между 25 и 50 цента, като цената купува на облигациите с отстъпка от номинала трайно премина границата от 100.00 щ. долара. В края на периода те се котираха така: облигациите по просрочени лихви (IAB's) - в границата 98.375-98.875 щ. долара; облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - по 100.375-100.875 щ. долара, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се търгуваха за 98.50-99.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Известен спад отбелязаха цените на вътрешната емисия, деноминирана в евро с падеж 2010 година. На пазара се появиха оферти за продажба на номинал от 3-4 млн. евро на нива между 102.70 и 103.20 евро, но търсенето им беше доста по-ниско. При емисията с падеж 2018 г. нямаше промяна.И през тази седмица на борсата се изтъргуваха малки обеми от корпоративни и ипотечни банкови облигации. Регистрираните сделки бяха с три от облигациите в обращение: на Централна кооперативна банка - номинал 14 000 лева при доход от 6.30% ; облигации на ТБ Алианц България с общ номинал 13 000 евро при доход от 5.10%; и облигации на Обединена българска банка - номинал 20 000 лв. при доход от 5.30 процента.В началото на периода се появи търсене от крайни клиенти на доларови ЗУНК-облигации. Тъй като предлагането им е сравнително слабо, цените бързо се покачиха от 89.50 до 90.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Изтъргуваните обеми бяха за около 3 млн. щ. долара номинал.При ЗУНК-облигациите, деноминирани в евро, търговията беше слаба и цените им се задържаха без промяна, на нива 88.50-88.75 евро за 100 евро номинал.Министерството на финансите обяви поредната подписка за замяна на доларови ЗУНК облигации за такива, деноминирани в евро. Подписката ще приключи на 8 юни, а самата замяна ще бъде извършена на 14 юни. Последните няколко подписки за замяна на ЗУНК-облигации преминаха при много слаб интерес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във