Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРГОВИЯТА С КНИЖА ПО ВЪНШНИЯ ДЪЛГ ЩЕ ОТСЛАБНЕ

През периода търговията с български еврооблигации беше оживена. Почти без промяна останаха дебютните облигации с падеж 2007 година.Поради спада на дългосрочните лихви малко по-високо се търгуваха облигациите в евро с падеж 2013 година. А най-голямо увеличение отново отбелязаха облигациите, деноминирани в щатски долари, които преминаха нивото от 98.00 за 100 щ. долара номинал. В края на периода еврооблигациите с падеж 2007 г. се търгуваха при доход 6.76-6.88 процента. Облигациите в евро достигнаха доходност 7.97-8.03%, а тези в долари - 8.51-8.51 процента.През следващата седмица очакваме малко по-слаба търговия, тъй като лондонският пазар ще остане затворен през първите два дни от седмицата.На борсата беше регистрирана една сделка с облигации на Първа инвестиционна банка в размер на 2000 евро. Краен клиент продаде на борсата своите облигации при доход 7.85%, който е по-висок от дохода при емитиране на облигациите. На първичен пазар през седмицата бяха записани нови облигации на Обединена българска банка на стойност 193 000 лв., с което до момента записаният обем възлиза на 1 051 000 лева. Подписката ще продължи и през следващите две седмици, като е възможно и удължаване на срока. Минималното количество, което трябва да бъде записано, за да стартира емисията, е 10 млн. лева.Търговията със ЗУНК-облигации беше слаба. Бяха регистрирани сделки за 500 000 щ. долара номинал, като цената се движеше в диапазон 80.00-80.30 щ. долара за 100 щ. долара номинал.От 3 юни стартира подписка за замяна на ЗУНК облигациите, деноминирани в долари за нови книжа, деноминирани в евро. Подписката ще продължи до 12 юни, като превалутирането ще се извърши по среден курс, изчислен за периода от 3 до 12 юни. Активна беше търговията и с български брейди облигации. Слабо повишение отбелязаха облигациите по просрочени лихви (IAB's) и облигациите с отстъпка от номинала (DISC's), докато облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) повишиха цената си с около 1 щ. долар за 100 щ. долара номинал.През следващата седмица очакваме по-слаба търговия на пазара на брейди облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във