Банкеръ Daily

Пари и пазари

Търговията с дялове на 4 нови индексни борсово търгувани фонда започва на БФБ

Николай Янков - управляващ партньор и председател на съвета на директорите на "Експат Капитал", и Николай Василев - управляващ партньор и изпълнителен директор, са в основата на успешната бизнес стратегия на компанията.

Търговията с дялове на нови 4 индексни борсово търгувани фонда започна днес на "БФБ-София" АД. Expat Slovakia SAX UCITS ETF, Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, Expat Hungary BUX UCITS ETF и Expat Croatia CROBEX UCITS ETF, са създадени от управляващото дружество "Експат асет мениджмънт" ЕАД. Фондовете се търгуват в сегмент "Борсово търгувани продукти" на Основния пазар BSE на "БФБ-София". Те ще следват пасивно движението на основните индекси за акции на борсите в Словакия, Словения, Унгария и Хърватия.

"С новите фондове борсата стана единствената платформа в региона, предлагаща пряка възможност за следване на представянето на толкова пазари от Централна и Източна Европа. Убедени сме, че това ще даде допълнителен тласък в ликвидността на капиталовия ни пазар", отбеляза Иван Такев, изпълнителен директор на "БФБ-София" по време на официалната церемония днес.

Номиналната стойност на един дял от фондовете е 1 евро. Маркет-мейкър на емисиите е инвестиционният посредник "БенчМарк Финанс" АД.

Първият идексен борсово търгуван фонд - Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, следващ движението на българския индекс SOFIX, стартира през 2016 г. и вече се търгува както на "БФБ-София", така и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA).

В средата на януари тази година започна търговията с други 4 индексни борсово търгувани фонда на "БФБ-София", които следват индексите на борсите в Гърция, Румъния, Полша и Чехия. Така заедно с новите 4, броят на индексните борсово търгувани фондове на фондовата борса в София става девет.

Предстои листването на последните два фонда, следващи основните индекси на Македонската и Белградската борса.

"Експат Капитал", със своето лицензирано управляващо дружество "Експат асет мениджмънт", е най-голямата независима компания за управление на активи у нас. Компанията предлага персонализирани услуги за дългосрочно финансово планиране, уникални за България. Екипът й управлява индивидуални портфейли, три договорни фонда с фокус върху световните пазари и семейство от борсово търгувани фондове върху индекси на акции от Централна и Източна Европа.

"БФБ-София" АД е лицензирана да извършва дейност като фондова борса на октомври 1997 година. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във