Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРГОВИЯТА С БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИЦАГИИ БЕ МУДНА

Търговията с български еврооблигации беше изключително спокойна през седмицата. Пазарът ще запази ваканционното си настроение до края на месеца. Липсата на новини, които да го раздвижат, допринася за общата спокойна атмосфера. Единствената новост, свързана с българските книжа, беше евентуалното повишение на рейтинга им от агенция Муудис, но през тази седмица то не се случи. Търговията с български еврооблигации беше слаба. Малко по-активно се търгуваше единствено глобалната облигация, деноминирана в щатски долари. Нивата, на които приключи търговията, бяха съответно 109.70 - 110.10 евро за емисията с падеж 2007 г., 118.40 - 118.90 евро за емисията с падеж 2013 г. и 121.75 - 122.50 щ. долара за глобалните облигации с падеж 2015 година.Търговията с български брейди облигации беше много слаба през периода. Цените на двете емисии - с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) и по просрочени лихви (IAB's), се задържаха на нива от 99.75 - 100.00 щ. долара за 100 долара номинал. На борсата бяха регистрирани сделки с две от ипотечните и корпоративните банкови облигации - от втората емисия на Българска пощенска банка с номинал 100 хил. евро и доход от 5% и с корпоративни облигации на ОББ с номинал от 516 хил. лв. и доход от 5 процента.Двете вътрешни емисии, депонирани в евро, се търгуваха слабо през периода поради липса на предлагане. По-кратката емисия с падеж 2010 г. се търси на цени около 104.00 евро, а 15-годишните облигации - на нива около 101.50 - 101.80 евро. Слабото предлагане на тези емисии в момента обуславя и малките обеми на сключените сделки.Цените на ЗУНК-облигациите, деноминирани в щатски долари и евро, се задържаха без промяна, съответно на нива от 91.00 - 93.00 долара и 90.25 -91.00 евро, като реалните сделки бяха с малки обеми за крайни клиенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във