Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРГОВИЯТА С БЪЛГАРСКИ ОБЛИГАЦИИ СЕ ОЖИВИ

Котировките на българските еврооблигации се движеха в зависимост от нивата на 10-годишните германски и американски облигации. Рисковата надбавка, на която се котират книжата ни, остана непроменена, като в началото на седмицата се появи търсене на български глобални облигации. Краят на сделката за националния ни телеком не се отрази върху цените им.Почти без промяна, на нива от 110.65-111.05 евро за 100 евро номинал, се търгуваше емисията с падеж 2007 година. Най-ниските нива, на които се продаваха книжа от емисията с падеж 2013 г., бяха достигнати в началото на седмицата - 113.35-113.85 евро, след което в края на периода се покачиха до 113.90-114.25 евро. Котировките бяха най-ниски в началото на периода. И при глобалната емисия с падеж 2015 г. търговията с тях стартира на нива 118.65-119.40 щ. долара и в края на периода се търгуваше на 119.50-120.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Българските брейди облигации отбелязаха слабо поскъпване през седмицата. Търговията с тях беше по-оживена в сравнение с предходните десетина дни, след като на пазара се появи известно предлагане на облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's). Те достигнаха цени 98.50-99.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал. В края на периода котировките на облигациите по просрочени лихви (IAB's) бяха 98.25-98.75 щ. долара, а на облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 98.75 -99.25 щ. долара.Двете вътрешни облигации, деноминирани в евро, се търгуваха слабо през седмицата. За разлика от седемгодишната емисия, с която няма сделки в момента, 15-годишната емисия се търси на цена между 100.80 и 100.90 евро и се предлага на нива около 101.25 евро за 100 евро номинал. Ипотечните и корпоративните облигации, издадени от банки, се търгуваха по-активно в сравнение с предходната седмица. На борсата бяха регистрирани сделки с облигации на Алианц България с номинална стойност 325 000 евро при доход между 5.40 и 5.42 процента. Продадоха се и облигации на ЮНИОНБАНК за 162 000 евро при доход между 6.35 и 7.27%, както и облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка с номинал 200 000 евро при доход от 5.84 процента.Търговията със ЗУНК облигации беше слаба. В момента няма ясно изразен превес на търсенето или на предлагането. Цените им се задържаха без промяна. Министерството на финансите обяви в четвъртък поредната подписка за замяна на доларови ЗУНК-облигации за книжа, деноминирани в евро. Заявките за замяна ще се подават между 2 и 5 март, а самата транзакция ще се извърши на 11 март по курс на еврото към щатския долар, валиден за 8 март. Последните няколко замени предизвикаха слаб интерес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във