Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРГОВИЯТА С БЪЛГАРСКИ ЕВРООБЛИГАЦИИ СЕ ОЖИВИ

Българските книжа по външния дълг отбелязаха повишение, което се прояви особено силно в края на периода. Причините за това са няколко. На първо място се повишиха цените на дългосрочните американски и европейски книжа, които оказват пряко влияние върху глобалните ни емисии в долари и евро. Освен това част от дилърите излязоха на къси позиции по българските книжа по външния дълг преди сделката по преструктурирането му. Крайният срок за покриване на тези къси позиции е 4 октомври.В края на периода брейди книжата ни се търгуваха на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) - 90.00-90.50 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 91.25-91.75 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 92.00-92.50 щ. долара. Оживена беше търговията с български еврооблигации. Цените им се повишиха значително през периода. Котировките купува достигнаха за деноминираните в евро емисии с падеж 2007 г. до 103.00 евро и с падеж 2013 г. - до 97.625 евро.Доларовата емисия с падеж 2015 г. се купуваше на нивата, които имаха книжата преди сделката по преструктуриране на дълга - 103.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Ипотечни и корпоративни облигации на борсата продаваха по-дребни инвеститори. Интерес към закупуване на ипотечни облигации има, но предлагането в момента е в твърде ограничен обем. Сделки бяха сключени за облигации на Първа инвестиционна банка с номинал 13 000 евро при доход 6.50-6.80% и с облигации на Обединена българска банка с номинал 3000 лв. при доход 7.45 процента. Няма практически интерес към закупуване на ЗУНК-облигации в момента. Котировките се задържаха без промяна на нива 79.875-80.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във