Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРГОВЕТЕ - СЛАБА УТЕХА ЗА НЕПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Агенцията за приватизация продаде изцяло държавното участие в 34 дружества в рамките на първия ден (9 декември) от деветия централизиран публичен търг. Други 12 пакета от акции бяха изкупени частично. Договорените плащания за тях са в размер на 78 822 непарични платежни средства и 1 107 158 лева. Между изцяло изкупените попаднаха двете фармацевтични компании - Биовет и Българска роза Севтополис. За 0.12% от пещерското дружество АП получи 8377 лв., а за 0.45% от казанлъшката компания - 876 лева. Държавните 10% от Рум Деница АД, в което основен акционер е енергийният бос Христо Ковачки, пък бяха изтъргувани за сумата от 62 700 лв. в компенсаторки. Впрочем това бе единственото дружество, за което бе платено с този вид платежни инструменти, поне през първия ден от търга. Бяха използвани инвестиционни бонове с общ номинал едва 16.1 хил. лева. ЕАЗ АД също премина изцяло в частни ръце. Делът от 0.23% от пловдивското предприятие бе изтъргуван много близо до минималната тръжна цена от 14 хил. лева. Интерес купувачите проявиха и към Обединена млечна компания, като за 0.24% от капитала й бе предложена сумата от 27.8 хил. лева. Скандалноизвестното дружество Транскомплект след многобройни опити за продажба най-сетне бе приватизирано, макар и на цена от 950 хил. лв. - само с 500 лв. повече от минималната тръжна цена. Това бе единственото предприятие, чийто капитал бе предложен за продан 100 процента. Прави впечатление, че наддаването за по-голяма част от дружествата бе твърде слабо и в крайна сметка бяха изтъргувани за цени, твърде близки до минималните. Деветият централизиран търг на фондовата борса ще продължи до 20 декември. На него се предлагат държавните акции от 165 дружества. Притежателите на непарични платежни средства ще могат да закупят акции само от 26 компании. Инвеститорите ще имат по-голям избор на 13 декември, когато ще започнат да се предлагат дялове от 17 дружества с ограничена отговорност. Те са включени в седмия неприсъствен публичен търг, който ще се проведе на БФБ - София. Притежателите на непарични платежни средства обаче отново останаха разочаровани, тъй като ще могат да наддават само за три компании. За останалите 13 дружества ще се плаща само в кеш, а за едно се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Не буди оптимизъм и фактът, че на приватизационния тезгях са изкарани само шест мажоритарни пакета. Инвеститорите ще могат да се включат в неприсъствения търг до 28 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във