Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТУРЦИЯ ОБЕЩАВА ПАРИЧНИ РЕФОРМИ

Окрилена от постигнатото в края на миналата седмица - да започне преговори за присъединяване на страната към Европейския съюз, централната банка на Турция понижи на 20 декември основните лихви и обяви, че ще промени паричната си политика. Новите краткосрочните лихви овърнайт вече са с 200 базови точки по-ниски - съответно 18% по депозитите и 22% по кредитите. Напредъкът на преговорите, който може да доведе до пълноправно членство на Турция в ЕС, се очаква да ускори и структурните реформи в икономиката. Пробивът в ЕС и договореният с МВФ тригодишен заем на стойност 10 млрд. щ. долара могат също така да увеличат малките чуждестранни директни инвестиции в страната. На 1 януари централната банка ще въведе отдавна обещаната промяна и ще ореже шестте нули на турската лира. Така едно евро ще се разменя за 1.9 лири срещу почти 1.9 млн. лири в момента. Своеобразната реформа в паричната политика на институцията започва през идния месец. Паричният комитет на банката ще има официални съвещания на осмо число всеки месец, за да определя размера на основните лихви. А регламентирането на инфлационен таван ще започне от началото на 2006 година. След това паричният комитет ще започне да одобрява решенията за промяна на лихвите. Дебатите по инфлацията и очакванията за промяна на лихвените проценти ще се публикуват два дни след като паричният комитет вземе своето решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във