Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЕМПОТО ОПРЕДЕЛИХА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЛИХВИ

Цените на книжата по външния ни дълг се движиха през периода в зависимост от нивата на дългосрочните лихви по еврото и щатския долар, които леко загубиха от стойността си. Намали се с около 5 базисни пункта и рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни - тя достигна до 140 базисни пункта.Движението на лихвените нива естествено се отрази най-слабо върху емисията с падеж 2007 година. Повишението при нея беше в рамките на 10-15 евроцента и се търгуваше на нива 108.55 - 109.05 евро за 100 евро номинал.Облигациите с падеж 2013 г. поскъпнаха с около 50-60 евроцента, като търговията там приключи на нива 112.60 - 113.10 евро.При глобалната облигация с падеж 2015 г., въпреки понижението на лихвите по щатския долар, повишението беше незначително - в рамките на около 20-30 цента. Причината е слабото търсене на емисията.При търговията с брейди облигации две от емисиите - IAB's и FLIRB's, повишиха цените си с около 25 цента, а DISC's се задържа на достигнатите нива от предходната седмица. Въпреки немалките флуктоации по книжата на развиващите се пазари българските брейди облигации останаха стабилни. Цените им бяха на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) 98.75 - 99.25 щ. долара; облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) 100.25 - 100.75 щ. долара; облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) 98.75 - 99.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Търговията с вътрешните емисии, в това число и с двете емисии в евро, на практика замря. Няма търсене нито на по-кратката емисия с падеж 2010 г., нито на 15-годишната емисия. Предлагането е съответно на 102.50 и 100.50 евро за 100 евро номинал.Общият обем на сключените сделки с ипотечни облигации беше значително по-висок в сравнение с предходните две седмици. Бяха регистрирани сделки с облигации на две банки: с облигации от втората емисия на Българска пощенска банка - номинал 200 000 евро при доход между 5.30 и 5.40%; с облигации от втората емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал 300 000 евро при доход от 6.05%; и с облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал от 100 000 евро при доход 6.38 процента. Търговията със ЗУНК облигации беше изключително слаба през периода. На пазара няма реално търсене на доларови или еврови ЗУНК облигации, като цените се задържаха без промяна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във