Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ ПРОМЕНЯ ПОСОКАТА

Периодът, в който основна цел на производителите у нас бе просто да оцелеят, вече приключва, смятат български и чуждестранни предприемачи, заминаващи се с производство на текстил и облекла. След година-две ишлемето ще престане да е основният начин за използване на капацитета на българската шивашка промишленост и постепенно ще бъде заместено от собствена продукция, предназначени за крайни потребители. Всички предпоставки за това са налице. Остава да се поемат по-смело рисковете, свързани със самостоятелното излизане на пазара и с използването на вече натрупаните средства.В началото на деветдесетте години, когато страната ни загуби традиционните си пазари, границите се отвориха за внос на по-евтина продукция, а големите предприятия се оказаха без пари, за да сменят оборудването си и да приемат предизвикателството. До 1999 г. работата на ишлеме помогна до голяма степен на отрасъла да преодолее кризата - работещите предприятия се запазиха, бяха изградени и нови производствени мощности, а хората придобиха необходимата квалификация и подобриха качеството на работата си. Особено силни за текстилната индустрия се оказаха последните три години - в България дойдоха силни инвеститори и водещи фирми от Гърция, Италия и Германия. Вложенията на една от тях - Миролио груп, достигнаха през периода 2000-2003 г. 150 млн. евро. С новите инвестиции износът за 2003 г. ще достигне 1.600 млрд. щ. долара - твърди председателят на Асоциацията на износителите на облекло и текстил Роберт Александрийски. - Имаме добри позиции на европейския пазар, който е и най-важен за нас. Последните данни показват, че и в САЩ продукцията ни е добре приета - обемът на нашия експорт за Щатите през миналата година е най-голям в сравнение с всички останали централно- и източноевропейски държави - 146 млн. щ. долара. За същата година Румъния е изнесла текстилни стоки за 119 млн. долара, Полша - за 61 милиона, Чехия - за 47 милиона. А да пробиеш на американския пазар означава признание за качество и цена на продукцията.Около 2 млн. евро са необходими на сериозен производител на текстил и облекло, за да финансира сам програма за излизане на европейския пазар. Такова е становището на представители на германската промишлена палата, които през миналата седмица бяха на посещение в София по повод изложението на износителите на текстил и облекла. Парите ще покрият разходите за маркетингови проучвания на европейските пазари, за покупката на платове и други необходими материали и за продуциране на собствени модни разработки, изтъкват германските експерти. В България вече има компании, които могат да си позволят подобни разходи, стига да приемат една по-различна пазарна философия. Защото работата на ишлеме не носи сериозни рискове, но и не осигурява толкова добри печалби. Освен това и относителният дял на работната сила в цената на крайния продукт в отрасъла постепенно намалява - за 2002 г. той е едва 5 процента. Големият дял в разходите - около 85%, се пада на веригите за дистрибуция, транспорт и доставки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във