Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТАЗИ СЛАДКА ДУМА РЕЙТИНГ

Значимата новина, която оказа голямо влияние върху всички български книжа, беше повишеният кредитен рейтинг на страната. Рейтинговата агенция StandardPoor's повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България за чуждестранна валута от ВВ до ВВ+. През първата половина на периода българските брейди облигации се търгуваха съответно: облигациите по просрочени лихви (IAB's) за 95.00 - 95.50 щ. долара; облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха по 97.40 - 97.90 щ. долара; облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 96.25 - 96.75 щ. долара за 100 щ. долара. След обявяване на новия рейтинг цените се повишиха между 30 и 50 цента. През цялата седмица българските еврооблигации се движиха единствено в посока нагоре. Това движение беше обусловено от спада на американските и немските дългосрочни облигации, чиято доходност се понижи до исторически ниски нива. Книжата ни се търгуваха активно, като след повишение на кредитния рейтинг емисиите с падеж 2013-а и 2015 г. реализираха драстично повишение на цените.С около 10 базисни пункта се понижи и рисковата надбавка, на която се търгуват българските глобални облигации. В края на периода те се котираха при следните рискови надбавки над бенчмарка: BG'07 - 110 базисни точки, BG'13 - 210 базисни точки, BG'15 - 220 базисни точки.Активно се търгуваха и вътрешните облигации, деноминирани в евро. Още в началото на периода на пазара се появи търсене на тези книжа и цената им се повиши с 30-40 евроцента. След драстичното покачване на външните ни облигации, тази емисия се оказа достатъчно атрактивна и цената й премина границата от 101.00 за 100.00 евро номинал.Седмицата не беше активна за сделки с корпоративни и ипотечни облигации. На борсата беше регистрирана една сделка с ипотечни облигации от третата емисия на Българо-американската кредитна банка - за номинал 87 000 евро при доход 6.60 процента.На пазара на ЗУНК-облигациите се наблюдава леко раздвижване, но цените се задържаха непроменени през периода.

Facebook logo
Бъдете с нас и във