Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СВЪРШИ ЗЛАТНОТО ВРЕМЕ ЗА КОМПЕНСАТОРКИТЕ

Няма да е грешка ако се каже, че изминалата седмица бе инфарктна за притежателите на компенсаторни инструменти. Дневни движения на цената от порядъка на 13-14% бяха по-скоро правило, отколкото изключение. СИБАНК остана основен купувач на реституционни книжа и продължи да играе с пазара, променяйки своята стратегия всекидневно, като по този начин затрудни максимално спекулантите. А иначе и сега не липсваха търговци, които използваха широките спредове, за да извлекат сериозни печалби от всеки ценови пик. В началото на седмицата нивото от 113% изглеждаше стабилно, а всички количества от компенсаторки бяха обрани неколкократно. Привлекателната цена в комбинация със страха от очаквания срив след търговете накараха много реститути да продадат книжата си вместо да участват в наддаването за акции на БТК. Така се стигна до дневни обороти от над 22 млн. лв., което натисна цената под 110 процента. Дори засиления инвеститорски интерес към книжата на телекома не помогна на компенсаторките да преодолеят срива след края на първия аукцион. Цената им рязко спадна до позабравените нива около 85%, без изгледи скоро да намери сериозна подкрепа. Явно купувачите на 35-процентния дял от БТК вече предвидливо си бяха набавили нужните над 600 млн. лв. номинал и не бързаха да купуват на всяка цена след аукциона. Оттук нататък съдбата на реституционните книжа изглежда доста несигурна. Това се потвърждава и от факта, че остават около 500 млн. лв. свободен номинал, който евентуално трябва да бъде вложен в 30-процентния дял от БМФ, в акциите на Бояна филм и на няколко ТЕЦ-а. Ако вземем предвид и неяснотата около сроковете, в които ще стане продажбата на изброените дружества, определено ще погледнем доста песимистично на непаричните платежни средства, превърнали се в основен двигател на растежа на БФБ-София през изминалата вече година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във