Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СВРЪХЛИКВИДНОСТ В БАНКОВАТА СИСТЕМА

Левовите наличности, на които банковата система разчиташе през изминалата седмица, бяха в изобилие. След като до 3 ноември търговските банки успешно приключиха поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви, в банковата система се изляха милиони левове. Всъщност това бяха преводите към търговските банки, ангажирани с изплащането на пенсиите. В началото на всеки месец по сметките им в Българска народна банка постъпват 300 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсии. В резултат на това левовите авоари на банковата система нараснаха със 160 млн. лв. и от 480 млн. лв., колкото те бяха на 2 ноември, достигнаха до 640 млн. лв. седмица по-късно. Това беше и основната причина лихвените равнища, при които се договаряха най-разпространените на нашия междубанков паричен пазар еднодневни депозитни сделки, чувствително да се понижат. Изразено с езика на цифрите то е само с 15 пункта и от 2.05% на годишна база, на колкото те се договаряха в началото на месеца, се понижиха до 1.9 процента. Като се има предвид силната привързаност на българските лихви към тези в еврозоната, а те са относително стабилни (на ниво от 2.05%), то намалението наистина е голямо. Част от участниците на пазара се възползваха от условията на БНБ, предоставени на търговските банки да закупуват и продават евро срещу левове по един и същ фиксиран курс от 1.95583 лв., и побързаха да купят от тази валута. Те ще го предоставят на първокласни европейски банки при 2.05%, като в същото време ще се финансират на по-ниските лихвени нива с левове. Така те ще могат да спечелят от малкия лихвен марж, като в същото време ще оберат големите левови излишъци на паричния ни пазар и ще спомогнат за туширането на назряващото напрежение, породено от възникналата ситуация на левова свръхликвидност в банковата система. Среднодневните обеми на сключените сделки достигнаха 140 млн. лв. и те най-добре илюстрират казаното дотук. До 15-о число от месеца юридическите лица трябва да си платят данъците - акцизи, ДДС, както и на данък върху печалбата и данъка към общините. Обикновено през този период от месеца близо 300 млн. лв. се насочват към единната бюджетна сметка в БНБ, което поражда известно безпокойство сред банковата общност, породено от липсата на свежа левова ликвидност. При тази ситуация дилърите моментално продават евро на Централната банка срещу заверка по левовите им сметки при нея. Предполагам, че именно на такова развитие на събитията ще станем свидетели още в началото на следващата седмица, в резултат на което лихвените проценти ще се задържат на нива от 2.05% на годишна база. На вторичния пазар на държавни ценни книжа се сключваха предимно сделки с емисии с падежи януари 2009 г. и април 2012 година. Годишната възвращъемост, при която те се договаряха, беше съответно от 4.5 и 5 процента.На 15 ноември БНБ ще проведе аукцион за продажбата на 20 млн. лв. от десетгодишни държавни лихвоносни съкровищни облигации. Всъщност това е и последният от поредицата търгове, чрез които Министерството на финансите трябваше до края на годината да пласира общо 80 млн. лв., след което емисията ще се затвори. Лихвеният процент, при който се олихвява номиналът, е 5.2% на годишна база, като начисляваните лихви се изплащат два пъти годишно. Искам да отбележа, че достиганата досега средна годишна доходност при провеждането на предишните три аукциона - в началото на февруари, на април и на октомври, беше съответно 5.48, 5.3 и 5.23 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във