Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СВРЪХЛЕВОВА ЛИКВИДНОСТ МЪЧИ БАНКОВАТА СИСТЕМА

Притокът на свежи левове в банковата система за пореден път отне инициативата на дилърите на паричния ни междубанков пазар. Едва ли някой е очаквал, че наличностите по сметки при БНБ в рамките на три дни ще нараснат със 75 процента. В момента общата сума на салдата е около 350 млн. лева. За сравнение - месец по-рано те бяха 300 млн. лв., а в средата на предишната седмица едва 200 млн. лева. Именно общата сума, с която разполагат търговските банки по сметките си в БНБ, е един от основните критерии за състоянието на ликвидността в системата като цяло. Цената на левовия ресурс е в пряка зависимост от този обем. Така в края на октомври овърнайт депозитите се търгуваха срещу малко повече от 3 процента. В средата на предишната седмица цената им гравитираше около 5-те процента. Сега еднодневен депозит на междубанковия пазар се предлага срещу 1% на годишна база. Като цяло банките се бяха настроили да приключат поредния, изтичащ на 3 декември период за регулиране на минималните си задължителни резерви с малко наличности. Оскъдният левов ресурс се търгуваше сравнително скъпо, при явен превес на търсенето над предлагането. Изневиделица хазната изсипа около 100 млн. лв. за изплащане на заплати, а към тях се прибавиха пари на бюджетни организации за приключване на текущи задължения. Така банките осъмнаха с препълнени сметки в БНБ, а цената на депозитните сделки се срина от около 6%, колкото беше в началото на предишната седмица, до 1 процент. Среднодневните търгувани обеми се задържаха на 85 млн. лв., колкото бяха и през цялата предишна седмица. Така при запазено търсене, но при многократно нараснало предлагане левовият ресурс се обезцени. Едноседмичните срокове се котираха на нива 5.5% в началото и 4.5% в края на периода. Едномесечните периоди останаха относително стабилни при около 5.5 процента. От началото на идващата седмица Министерството на финансите ще започне да превежда всеки месец необходимите над 200 млн. лв. за изплащане на пенсии. Те ще покачат още и без това високата левова ликвидност в банковата система. Сега, заради късия срок за регулация на резервите, банките не могат да осъществят по-гъвкава политика при управление на сметките си в БНБ. Но след 3 декември тази възможност ще стане по-голяма и това ще допринесе за повишено търсене на левов ресурс, а следователно и за поскъпването му до разумните 3 процента. На 26 ноември БНБ проведе аукцион за продажба на част от петгодишна емисия ДЦК. Общото й количество от 60 млн. лв. се пласира на три равни части в края на месеците октомври, ноември и декември. Лихвеният процент на емисията е 7 процента. Достигнатата средна годишна доходност при продажбата на първото количество беше 6.95 процента. Сега тя спадна до 6.91% - малко по-ниска е от предишната, но много точно отразява настроението на пазара. Само преди месец, преди емитирането на еврооблигациите, се наблюдаваше тенденция да се сключват сделки с петгодишни книжа при все по-висока доходност. След успешния дебют на страната ни на международните финансови пазари левовите ДЦК повишиха цената си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във