Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СВЕТОВНАТА БАНКА ПРЕДУПРЕДИ РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

Развиващите се държави постигнаха през 2004 г. най-високия си от 30 години насам ръст, но той може би е изчерпал потенциала си, предупреди Световната банка. Силният световен икономически подем и по-добрата вътрешна политика помогнаха на тези страни да отчетат рекорден 6.6-процентен стопански растеж. Световният БВП пък се увеличи с 3.8%, благодарение най-вече на САЩ, Китай, Индия и Русия. Повишението на лихвените проценти и слабият щатски долар обаче могат да попречат на икономическия растеж в бъдеще. Ключов проблем в този контекст е огромният дефицит на Щатите по текущата сметка, който е 666 млрд. щ. долара. Неговото увеличение означава, че развиващите се държави имат по-високи излишъци по тези сметки и са натрупали по-големи валутни резерви. Те обаче са уязвими, когато прогнозните повишения на лихвите в САЩ са по-високи или при евентуално по-голяма от прогнозираната обезценка на щатската валута. Световната банка очаква глобалният икономически растеж да се охлади до 3.1% през тази година, а в развиващите се държави да спадне до 5.7%, отчасти заради намаляващия износ. Международната кредитна институция смята, че световната икономическа активност ще се стабилизира през идната година и отново ще поеме нагоре през 2007-а. Забавеният растеж може да намали възможностите на развиващите се държави да обслужват дълговете си. Все пак паричните потоци към тях през миналата година достигнаха невиждани от края на 90-те години на ХХ век обеми. Частните инвестиции скочиха от 51 на 301.3 млрд. щ. долара, макар че най-голяма част от тях отидоха в Бразилия, Китай, Мексико и Русия. Основното притеснение на международния кредитор е, че рязката обезценка на щатския долар може да доведе до огромни капиталови загуби. Чуждестранните резерви на развиващите се държави са се увеличили с 292 млрд. щ. долара през 2003 г. и с нови 378 млрд. щ. долара през миналата година. Към края на 2004-а развиващите се страни са имали 1600 млрд. щ. долара чуждестранни резерви, като на Китай се пада почти 40% от това количество. По оценка на банката, 70% от тях са в щатски долари. В Япония пък валутните резерви към края на февруари са били на стойност 840.6 млрд. щ. долара, а правителството пресмята, че неосчетоводените загуби от тях са близо 110 млрд. щ. долара към 31 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във