Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СВЕТНА ЖЪЛТО ЗА ЖИЛИЩНИТЕ ЗАПИСИ

Традиционно слабата активност на пазара на непарични платежни средства през летния отпускарски сезон бе характерна и за изминалата седмица. Големите инвеститори продължават плавно да натрупват обеми от компенсаторни записи и бонове без обаче да повишават цените им. Равновесното ниво от 24.50% засега ги устройва и промяна може да възникне само при поява на трайно търсене за приватизация. А това надали ще се случи преди средата на септември. Колебанието на цените се запазва в сравнително тесен диапазон - от 24.20 до 24.60 процента. Само при поява на по-спешни поръчки нивата се променят леко нагоре и се сключват сделки на 24.70-24.80 процента. Регистрацията на над 41 млн. жилищни компенсаторни записа от лихвоточки в Централния депозитар потвърди пред инвеститорите, че държавната администрация най-накрая е приела политиката на разделение и това се отрази доста благоприятно на ЖКЗ, издадени по закона Лучников. Разликата между цените на другите два вида компенсаторни инструменти продължава да се стопява. Поскъпването им започна от 23%, като в края на седмицата достигна до 24 процента. Покупките по обем са равни на цялата търговия със записите и боновете през същия период, тъй като се реализират арбитражно закупените бонове от спекулантите по време на паническите продажби, както и запаси от непродадени конвертирани жилищни компенсаторни записи.Борсата едва ли ще допусне ЖКЗ от лихвоточки да се търгуват свободно на пазара, преди да има парламентарно решение за приложното им поле. Очаква се то да съвпада с това на инвестиционните бонове. Ако тези инструменти се допуснат сега на борсата, цената им най-вероятно ще е най-ниската от всички видове непарични платежни средства. За тях няма да има дори минимално законово покритие, както при другите инструменти, а предлагането ще бъде в сравнително големи партиди. При инвестиционните бонове предлагането продължава да спада, като през седмицата обемът изтъргувани книжа бе само около 300 хил., а диапазонът на търговия се премести нагоре и бе в границите от 19.20 до 21.60 процента. Независимо от това, че приватизационните сделки с плащания с непарични платежни средства стават все по-малко, предлагането явно намалява с по-големи темпове и това води до покачване на цената на инвестиционните бонове.В началото на септември ще станат две години, откакто компенсаторните инструменти се търгуват на борсата. Отговорните административни служители отново ще трябва да търсят приложения на огромната им маса. Като за начало може да се започне с допълнение на списъка от дружества, които ще се приватизират срещу непарични платежни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във