Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЪДЪТ ОРЯЗА МЕРАЦИТЕ НА ДАНЪЧНИТЕ

С решение N2168 от 2002 г. Върховният административен съд оряза мерака на данъчната администрация да начислява данък върху сделки, които съществуват само във въображението. С това се слага край на практиката ремонтът на наети активи да се обявява за безвъзмездна доставка, при което се дължи ДДС. Изобретението, което бе направено през 1999 г., принадлежи на тогавашната СУДА (софийската данъчна администрация) и черпи правни основания от Закона за собствеността. Четейки неговия чл. 97, както дяволът Евангелието, софийските данъчни решиха, че когато сменяте, да речем, дограмата на наетия офис, правите доставка на наемодателя си. Няма значение дали срокът на наема не надхвърля срока на годност на придобивката, или пък е договорено ремонтът да се приспада от наема. Въпросният член всъщност гласи: когато чужда вещ е присъединена към главна вещ така, че не би могла да се отдели от нея без повреждане, собственикът на главната вещ придобива правото на собственост и върху присъединената част при задължение да обезщети нейния собственик. Ето защо според данъчните, след като ремонтирате бъдещия си офис, веднага трябва да пуснете фактура на наемодателя. Или най-малкото да приемете, че сте направили безвъзмездна доставка и да начислите ДДС. В действителност това означаваше да не си приспаднете данъчния кредит за извършения ремонт. Наистина, от миналата година данъчните не държат много на изобретението си, но решението на съда сега слага окончателно точка на спора. Делото е било образувано по искане на фирма наемател, сключила договор за изграждане на търговски обекти в НДК. Становището на съда е, че доводът за безвъзмездност на строителната услуга е неприемлив, тъй като заплащането на изградените обекти е изрично уговорено - договорът допуска те да бъдат продадени след изтичането на неговия срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във