Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Страх облада пазарите


Петър Драмов

"УниКредит Булбанк" АД


Икономическият гигант САЩ е в  отлично здраве. Технологичният и финансов сектор също се представят  на високо равнище, а покрай тях и останалите сектори. Инфлацията се очаква да се покачва, при това с по-бързи от очакваните  темпове. Фед не вдигна лихвата на последното  си заседание, проведено в последния ден на януари, но със сигурност ще добави нови 25 базисни точки към сегашните 1.25% на следващото.  По-високите лихви означават по-високи лихви и по отпусканите от банките кредити, т.е. част от финансовите резултати на корпорациите ще отиват към банките за лихви и така ще се възпира растежът им. Страхът от бъдещо понижаване на финансовите показатели на компаниите  доведе до масови разпродажби на корпоративни книжа и беше основната причина един от най-разпространените борсови индекси, този на Down Jones Industrial Average, да потъне със 600 пункта - до 26 000. Немският DAX загуби 400 пункта и се потопи до 13 200 пункта.

Страхът, че централните банки може да повишат основните си лихви по-рано от очакваното доведе до масова разпродажба и на държавните дългови облигационни емисии. С по 1 долар/евро се сринаха надолу цените на 10- годишните щатски и немски книжа, като доходността им, бидейки в обратнопропорционална зависимост спрямо цената им, се устреми нагоре и добави 10 базисни точки към нивото си от преди седмица.

Българските  еврооблигационни емисии също станаха обект на масови разпродажби. С по 50 евроцента се плъзнаха надолу стойностите на най-дългосрочните ни книжа с падежи след 17, 10 и 9 години. Носената от тях възвръщаемост се покачи с по 5 базисни точки и достигна до съответно 2.31, 1.56 и 1.28% на годишна база. По-краткосрочните ни книжа, с настъпващи падежи след седем, пет и четири години също поевтиняха, но с по-скромните 20 евроцента. Доходността им стана по-атрактивна, след като нарасна с по 3 до 6 базисни пункта и достигна съответно 0.75, 0.35 и 0.14 процента. Само допреди две седмици доходността на книжата  с падеж 2022 г. се търгуваше на отрицателна територия.

Съвсем очаквано цените и на търгуваните на вътрешния  междубанков вторичен пазар държавни ценни книжа се понижиха, а доходността им се покачи. Министерството  на финансите не пожела да реализира 25-годишната облигация преди седмица, защото исканата от участниците близо 3% годишна възвръщаемост бе преценена като  висока и така емисията с падеж 9 години и 6 месеца все още е най-дългосрочната на пазара. Тя вече се котира на ниво от 1.03%, което е с 5 базисни точки по-високо спрямо седмица по-рано. С 3 базисни точки по-високо се котира и емисията с остатъчна срочност от 7 години. Актуалното й ниво вече е 0.48 % годишна доходност. Без промяна остават книжата с падеж след три години.  Те все още се търгуват на отрицателна територия при минус 0.08% годишно.

Най-вероятно през февруари няма да бъде  насрочвана  дата, на която Българска народна банка да организира аукцион за продажбата на нови облигационни емисии ДЦК.

Банковата ни система продължава да страда от свръхликвидност, която възлиза на близо 13 милиарда лева. Казвам страда, защото за всеки лев, държан по сметки на търговските ни банки при централната банка, надвишаващ изискуемите минимални задължителни резерви, ще трябва да плащат своеобразна наказателна лихва от минус 0.6 процента%. Ето защо индексът Леония плюс, отразяващ лихвените нива, при които са сключени еднодневни депозитни сделки на междубанков паричен пазар, е минус 0.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във