Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СТОКИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ СЕ ПРЕОЦЕНЯВАТ ПОНЕ ВЕДНЪЖ ГОДИШНО

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ са активи, държани за продажба (стоки и продукция) или намиращи се в процес на производство (незавършено производство), или пък материали и запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.НЕТНА РЕАЛИЗИРУЕМА СТОЙНОСТ...
Facebook logo
Бъдете с нас и във