Банкеръ Daily

Пари и пазари

Стартира ваучерна схема за подкрепа на МСП за излизане на фондовата борса

Стартира ваучерна схема за подкрепа на МСП за излизане на фондовата борса Народният представител Делян Добрев, заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и заместник-председателят на СД на БФБ Васил Големански представиха програмата и дадоха началото ѝ с официално откриване на борсовата сесия.

Министерството на икономиката и "Българска фондова борса" АД дадоха днес официален старт на ваучерната схема за подкрепа на малки и средни предприятия за листване на фондовата борса. Народният представител Делян Добрев, заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и заместник-председателят на СД на БФБ Васил Големански представиха програмата и дадоха началото ѝ с официално откриване на борсовата сесия.

Общият индикативен бюджет на ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари възлиза на 3 911 660 лева (2 000 000 евро), като с днешното събитие стартира изпълнението на проект на стойност 1.6 млн. лева. На този етап целта е да се започне с първите предприятия, които да емитират ценни книжа и съответно ваучерите им да бъдат изплатени и след това има готовност да се подпише втори договор за използването на цялата предвидена сума. Бюджетът е осигурен по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Финансирането по схемата ще се осъществява посредством предоставянето на ваучери на стойност 50 хил. лева, като бенефициент ще бъде Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Тя ще администрира процеса и ще набира заявления за получаване на ваучер. Ваучерът ще е с валидност 9 месеца, като през този период компаниите трябва да получат одобрение на проспект за емитиране на ценни книжа от Комисията за финансов надзор и да осъществят успешна емисия за набиране на капитал (първично публично предлагане) чрез фондовата борса или чрез метода букбилдинг. Ваучерът ще се изплаща на инвестиционния посредник при осъществена успешна емисия, което означава набран капитал не по-малък от 500 000 лева. От днес стартира изпълнението на проекта, като общите условия по процедурата вече са публикувани на сайта на агенцията, а през септември ще започне и реалното приемане на проектните предложения.

"Подобна схема се реализира за първи път в България, а нейната основна цел е да дадем стимул не само на малките и средни предприятия, но и на капиталовия пазар в страната", каза зам.-министър Александър Манолев. По думите му ще бъде осигурен допълнителен финансов ресурс в случай, че схемата покаже добри резултати. "Ние вярваме, че капиталовият пазар има потенциала да реализира по-големи обороти и да изиграе ролята на своеобразен мост между българските малки и средни предприятия и потенциалните инвеститори", подчерта той.

" Общо 81% от публичните компании на БФБ са малки и средни фирми. Убеден съм, че тази ваучерна схема ще стимулира още повече такива компании да набират капитал през борсата, за да инвестират в своето развитие и растеж", коментира Васил Големански. 

Чрез новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на фондовата борса. Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на механизми за стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства. Чрез тази процедура компаниите ще имат възможност да наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори, който те ще могат да използват за инвестиции в разширяване на дейността си. Мярката е част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар.

"Българска фондова борса" АД е лицензирана да извършва дейност като фондова борса през октомври 1997 година. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във