Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СТАРИ ЕМИСИИ ПРИВЛИЧАТ ИНВЕСТИТОРИТЕ

Седмицата премина без особени изменения в условията на пазара. На практика отсъстваха фундаментални фактори, които да повлияят на цените и да предизвикат по-изразено движение в някоя от посоките. Вътрешният пазар демонстрира обичайния си глад за книжа и въпреки малкия брой на сделките и лошата ликвидност относителният им обем заслужаваше поздравления. Стагнирането на кредитните портфейли в банките насочва средствата, осигурени с цел подобряване на показателите, към инвестиции в ценни книжа. Този процес, макар и на пръв поглед да изглежда сезонен, тепърва може би ще добави натиск за повишаване на цените, особено в съчетание с перманентното търсене от страна на фондовете.Основно търговията на вторичния пазар бе с книжа, емитирани в предишни години, с по-висок размер на купона. Емисиите, пуснати през 2005 г., бяха дълбоко скрити в портфейлите на инвеститорите. Доходността на бенчмарковите ДЦК бе, както следва: на тригодишната емисия - около 3.00%, на петгодишната - около 3.30-3.40%, и на десетгодишните книжа - 4.00 процента.Външните облигации, деноминирани в евро, не промениха цените си: книжата с падеж през 2007 г. се задържаха около 108.30/100, а тези с падеж 2013 г. - 125.40/100. Повишение има при доларовата емисия с падеж 2015 г. - нейната цена достигна до 124.50/100.Доларовите облигации по ЗУНК поддържат цена на покупки от 99.00/100 и интерес за продажби около 99.50/100. Предполагам, че в близките седмици ще има повишен интерес към емисията. Плаващият й купон, базиран на усреднен среднопретеглен шестмесечен либор за последния период, ще бъде определен след лихвеното плащане на 1 юли и ще бъде по-висок от действащия в момента - 2.23 процента.Деноминираните в евро ЗУНК-ове постепенно натрупват номинал с периодичните превалутирания на доларовите книжа по ЗУНК. Цените, котирани на пазара, са същите като при оригинала.На БФБ - София се изтъргува добър седмичен обем от ипотечни облигации, като общата номинална стойност, приравнена в левове надхвърли 4 милиона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във