Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СТАНДАРД ПУЪРС БИЕ ТРЕВОГА

Международната рейтингова агенция Стандард Пуърс (SP) предупреди, че петнадесетте държави членки на Европейския съюз може да се простят с високите си кредитни рейтинги към средата на второто десетилетие на ХХI век, ако не постигнат напредък в данъчните и структурните реформи. Експертите на агенцията смятат, че финансовите излишъци, постигнати от някои европейски държави през последните години, ще бъдат трудно постижими в бъдеще. Това пък няма да позволи на правителствата да натрупат активите, необходими за компенсирането на по-високите разходи за здравеопазване и пенсионно осигуряване, наложени от застаряващото население на Западна Европа. Ако реформата на социалното осигуряване спре и максималният годишен бюджетен излишък на страните от ЕС е 1% от БВП, то до 2050 г. съотношението на държавния им дълг към БВП ше достигне 150 процента. Средният фискален дефицит на петнадесетте страни членки на ЕС към 2050 г. пък ще достигне 10% от БВП, което автоматично ще предизвика низходящата корекция на техния рейтинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във