Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СПОКОЙНА ТЪРГОВИЯ С БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ

СКУКА В ТЪРГОВИЯТА С БЪЛГАРСКИЯ ДЪЛГЦените на българските еврооблигации през седмицата се колебаеха в зависимост от нивата на германския и американския дългови пазари, като рисковата премия на нашия дълг остана непроменена.Книжата от емисията с падеж 2007 г. се повишиха слабо до нива 110.75-111.10 евро за 100 евро номинал. Еврооблигациите с падеж 2013 г. се търгуваха на най-високи нива в средата на седмицата, когато на пазара излязоха крайни инвеститори и цените купува достигнаха до 114.00-114.10 евро. В края на периода - след понижението на германските дългосрочни облигации, търговията с нашите книжа приключи на нива 113.40-113.80 евро.Деноминираната в долари глобална емисия с падеж 2015 г. достигна до 119.70 - 120.25 щ.долара , след което цените се понижиха до 118.75-119.50 щ.долара.Българските брейди облигации не реализираха някакво движение през седмицата. Цените им се задържаха непроменени, а интересът към сделки с българските книжа беше слаб. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се котираха на нива 98.00-98.50 щ. долара, а облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - по 98.75-99.25 щ. долара. Книжата с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се търгуваха по 98.25-98.75 щ.долара.Търговията с двете вътрешни емисии, деноминирани в евро, беше слаба. Котировките за 15-годишната емисия бяха между 100.75 и 101.10 евро. Засега цените на тези облигации не се влияят от движенията на външните пазари.На борсата беше регистрирана само една сделка с банкови облигации. Изтъргуваха се корпоративни книжа, издадени от Обединена българска банка с номинал 200 000 лв. при доход от 5.30 процента. На пазара има търсене на ипотечни облигации от страна на банки и институционални инвеститори, но в момента няма достатъчно предлагане. През последните три-четири месеца не са издавани нови книжа от този вид.Почти нямаше реални сделки със ЗУНК-облигациите през периода. На пазара се предлагаха ЗУНК-облигации, деноминирани в евро на нива 89.20-89.30 евро, но в момента няма купувачи на тези цени. Доларовите ЗУНК-облигации се котираха на нива 89.00-89.50 щ.долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във