Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СПЕКУЛАНТИТЕ ИЗЛЯЗОХА ВЪВ ВАКАНЦИЯ

Цените на българските акции сякаш замръзнаха през изтеклата седмица. Индексът СОФИКС се колебаеше в много тесни граници, а обемите на сделките спаднаха значително. Продавачите на акции намаляха, докато търсенето от страна на големите инвеститори се запази и това задържа търговията на сегашните й нива. Досега цените се покачваха заради конкуриращи се дребни и средни играчи, които в момента са извън пазара. Това дава възможност на големите инвеститори с дългосрочни намерения да акумулират по-обемни пакети на сравнително постоянни цени.Най-активно през седмицата се търгуваха книжата на Доверие Обединен холдинг АД. Значителният интерес към тях бе предизвикан от сериозното подобряване на финансовите резултати на дружеството, отразени в консолидирания му баланс за третото тримесечие. Той приятно изненада повечето инвеститори и те започнаха да допълват портфейлите си с акциите на най-големия холдинг. Липсата на изразен мажоритарен собственик на Доверие привлече интереса на по-крупни инвеститори и седмичният оборот с тези книги надхвърли 40 хиляди акции, а цената им достигна до 2.22 лева. В края на седмицата ентусиазмът на повечето купувачи на акции от холдинга се изчерпа (или бе удовлетворен чрез покупки) и цената им леко се понижи. Две финансови компании също се наредиха сред сравнително активно търгуваните дружества. Книжата на Централна кооперативна банка АД изглежда намериха равновесното си ниво около 1.90 лева. След публикуването на консолидирания баланс на ДЗИ акциите му привлякоха отново вниманието на дългосрочните инвеститори. Сделките се сключваха над 22 лв. и по този начин се приближават до максималната си стойност за годината.Инвеститорите констатираха позитивни подобрения и в данните на Булгартабак Холдинг. Търсенето на неговите книжа се повиши, като в края на седмицата цената им се върна отново над 30 лева. Сравнително активно се търгуваха акции от София БТ АД. Портфейлните инвеститори в книжа на софийската фабрика осребряваха вложените средства, притеснени от забавянето на процеса на приватизация, но това сякаш бе добре дошло за купувачите.Акциите на Албена се установиха на нивото от 28 лв., на Петрол - на 3.60 лв., а на Софарма се спряха на 3.25 лв. за книга. Общото и при трите компании е, че към тях проявяват интерес за покупки сравнително малко дългосрочни инвеститори, които използват липсата на конкуренция, за да увеличат позициите си.Борсата обяви, че търговията тази година ще приключи на 23 декември. С наближаването на тази дата ще нарастват сделките, които имат по-скоро счетоводен характер и целят оптимизиране на печалбите на инвеститорите. Липсата на значителни ценови колебания вероятно ще е характерна и за следващата седмица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във