Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СПЕКУЛАЦИИТЕ С ВЪНШНИЯ ДЪЛГ СПРЯХА

Търговията с български еврооблигации през седмицата беше спокойна. Стремглавото покачване на цените от края на предходната седмица спря и котировките претърпяха известни корекции в посока понижение. Причина за това движение бяха нивата на десетгодишните американски и европейски книжа, които реализираха спад. Рисковата надбавка на нашите книжа спрямо тях се запази непроменена.Цената на еврооблигациите ни с падеж през 2007 г. се понижи с около 10-15 евроцента, като котировките в края на периода бяха в границите на 111.00-111.35 евро.С около 30-35 евроцента поевтиняха по-дългосрочните облигации с падеж 2013 година. Котировките им варираха в границите на 116.65-117.10 евро. Спадът при глобалната емисия с падеж 2015 г. беше с около 50 цента. В края на периода тя се котираше на нива 122.75-123.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Коментарите около евентуалното изкупуване на облигации с отстъпка от номинала (DISC's) продължиха и през първите дни на настоящата седмица, като търговията не беше особено активна.Министерството на финансите обяви, че в бюджета не е заложена подобна финансова операция. Това доведе до лек спад в цените на брейди облигациите с около 20-25 цента. В края на периода коментираните облигации с отстъпка от номинала се котираха на нива 99.25-99.75 щ. долара. Книжата по просрочени лихви (IAB's) вървяха по 98.375-98.875 щ. долара, а тези с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - между 98.50 и 99.00 щ. долара.По-спокойна беше търговията и с вътрешните облигации, деноминирани в евро. Книжата се търсеха по-слабо през периода и цените леко се понижиха с около 25-30 евроцента. По-активно се търгуваше 15-годишната емисия, като реални сделки се сключваха на цени между 102.60 и 102.80 евро за 100 евро номинал. Сключените на борсата сделки с банкови корпоративни и ипотечни облигации бяха малко. Изтъргуваха се корпоративни облигации, издадени от ЮНИОНБАНК, с номинална стойност 85 хил. евро при доход от 6.05 процента. Продадоха се и ипотечни облигации от втората емисия на Българска пощенска банка за 6000 евро при доход от 5.625 процента.Емитираните през тази година нови ипотечни и корпоративни облигации се пласират чрез първично частно предлагане и все още не са регистрирани за вторична търговия на борсата.Цените на ЗУНК облигациите се задържаха на достигнатите високи нива от предходната седмица. На пазара няма реално предлагане на тези книжа, като в момента по-голям интерес има към закупуване на ЗУНК облигации, деноминирани в щ. долари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във