Банкеръ Weekly

Пари и пазари

SP НИ ОЦЕНИ КАТО СТАБИЛНИ

Политическите боричкания в страната не се отразиха на добрата визия за бизнесклимата на рейтинговата агенция SP, която промени переспективата за България от стабилна на положителна. Това беше добра новина за българските облигации по външния дълг, които се търгуваха сравнително слабо през периода. Другият фактор, който оказа влияние на цените им, беше движението на лихвите по еврото и щатските долари, които се понижиха през седмицата.В ценово изражение най-кратката емисия с падеж 2007 г. се задържа на нивата между 108.80 и 109.00 евро; облигациите с падеж 2013 г. се повишиха с 50-60 евроцента и достигнаха до 126.40-126.80 евро; и глобалните облигации, които повишиха цената си почти с 1 щ. долар, достигнаха до 128.00-128.75 щ. долара.И през тази седмица се търсеха активно облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's). Предлагането им обаче през периода беше значително по-слабо. Облигациите повишиха цената си с около 10 цента и се търгуваха на нива 100.50-100.625 щ. долара.И при външните корпоративни облигации движението беше възходящо през периода. Облигациите на МобилТел се търгуваха на нива 105.50-106.00 евро. Облигациите на Първа инвестиционна банка също се котираха с около 20 евроцента по-високо при нива 103.50-104.00 евро. Преди предстоящия аукцион за продажба на петгодишни ДЦК и облигациите на Европейската инвестиционна банка се търгуваха на по-високи нива от 104.75-105.25 лева. Поради по-високата доходност, която осигуряват корпоративните и ипотечните облигации, все повече нараства делът на този вид инструменти в портфейлите на институционалните инвеститори и банките. През периода на борсата бяха изтъргувани четири от облигациите в обращение: от втората емисия на Първа инвестиционна банка - книжа с номинал 570 000 евро при доходност между 5.85 и 5.95%; облигации от втората емисия на ЮНИОНБАНК - номинал 543 000 евро при доходност в широк диапазон между 6.10 и 6.80%; ипотечни облигации на ТБ Алианц България - номинал 112 000 евро при доходност от 3.40%; и облигации от втората емисия на Пощенска банка - номинал 364 000 евро при доходност от 3.20 процента.Двете вътрешни емисии деноминирани в евро, също си остават желана инвестиция, особено книжата от по-кратката емисия с падеж 2010 г., но предлагането им е доста ограничено. Цените се задържаха на нивата от предишната седмица: 109.65-110.50 евро за седемгодишните облигации и 111.50-112.50 евро за петнайсетгодишните .Въпреки доближаващите се до номинала цени инвеститорите продължават да търсят ЗУНК-облигациите. Цените им се повишиха до 98.75-99.75 евро (щ. долара), като реални сделки се сключваха на нива до 99.25.

Facebook logo
Бъдете с нас и във