Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Софийска стокова борса" отчете по-висок оборот и повече сделки

През миналата година на "Софийска стокова борса" АД (CCБ) са реализирани сделки на обща стойност над 345 млн. лв., което представлява близо една трета ръст спрямо 2017-а, отчетоха от дружеството на редовния си годишен брифинг. Според изпълнителния директор на Васил Симов повече са и сделките, които в края на декември са достигнали 999 броя, което също е годишен ръст от 30 на сто. Заедно с това се поддържа и традицията на все повече пазарни субекти, които предпочитат стоковата борса за реализиране на своите покупко-продажби като прозрачен, гарантиран и бързоликвиден открит пазар.

Случилото се е напълно логично предвид факта, че през миналата година приключи процесът на обединение на борсовите пазари у нас, отбеляза Васил Симов. Членовете на "Българска стокова борса" АД се присъединиха към "Софийска стокова борса" АД, която се утвърди като най-крупния открит борсов пазар в България с най-голям оборот, най-много членове и брой на търгуващи посредници и клиенти. 

Предимството на стоковата борса се отчита от все повече пазарни участници. Още повече, че тя осигурява на своите членове и техните клиенти равни условия за участие в търговията със стоки, равен достъп до пазарната информация, унифицирани правила за борсова търговия, сключване и изпълнение на сделките. Заедно с това така има пълна прозрачност относно формирането на цените на търгуваните стоки и незабавно оповестяване на пазарната информация за сключените борсови сделки.

Не винаги обаче броят на сключените сделки е определящ за активността и оборота на стоковата борса. Радваща е тенденцията на растеж на покупко-продажбите на ССБ, но всъщност цената на стоките е по-важният показател\измерител.

А в това отношение 2018 година беше доста разнообразна, като имаше стоки, които повишиха цената си с 20-30 процента.

На борсата се търгуват стоки в три подкръга - индустриални, хранителни и зърно. Активността на ССБ по тримесечия беше относително равномерна, с изключение на третата четвърт, когато бе отчетен най-висок оборот, най-вече заради запасяването с горива за зимата. Досега най-висока активност в бросовата търговия се реализираше последните два месеца на годината, но през 2018-а тази практика бе прекратена. А това е знак, че пазарните играчи вече търгуват активно почти през цялата година.

За поредна година се утвърждава тенденцията на ССБ най-голям процент да заема търговията с индустриалните продукти, което формират над 96% от оборота или над 326 млн. лева. В този сегмент имаше сделки с широк спектър горива, използвани за битово и промишлено потребление, което утвърждава имиджа на ССБ като представителен пазар за тези стоки. През 2018-а относителният дял на този подкръг продължава да расте. В това отношение ССБ следва практиката на световните стокови пазари, в чиято дейност се търгуват т.нар. „индустриални борсови стоки“ с най-голямо приложение - енергоносители, химикали, метали и други.

През миналата година активността при търговията с хранителни стоки е била сравнително ниска. Сключените сделки са били основно за фуражни семена и ядки, традиционно присъстващи и на международните пазари. Оферти за рафинирано и сурово слънчогледово олио присъстваха регулярно в офертните списъци на ССБ, но сделки не се сключиха.

През 2018-а брокерите отбелязаха значително намаление в цената на суровото слънчогледово олио на най-представителния пазар в световен мащаб - борсата ва Ротердам. В началото на годината цената беше на ниво около 775 щ.д./тон, а в края на декември падна с 13% до нива от 673 долара. И другата основна борсова стока - бялата рафинирана захар, търгувана на борсата в Лондон, отбеля спад от 17% до 335.90 щ.д. за тон, докато суровата нерафинирана захар, търгувана на борсата в Ню Йорк – изгуби 22% от стойността си до 270 щ.долара. 

От стоковата борса съобщиха, че работят по нова електронна платформа за търговия. Тя е разработена в партньорство с американска платформа и със собствено финансиране на дружеството. В момента вървят тестове и платформата трябва да заработи от февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във