Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Софарма" може да разпределя 6-месечен дивидент

Общото събрание на "Софарма" АД е одобрило предложените промени в устава на дружеството, с които се допуска изплащането на междинен дивидент на база шестмесечен финансов отчет съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Това става ясно от протокола от заседанието на акционерите.

Така фармацевтичната компания стана първото публично дружество, което включи в устава си такава възможност.

Най-рано изплащането на полугодишни дивиденти ще може да се гласуват през август. Преди това - до края на юни, трябва да се проведат общите събрания на акционерите в публичните дружества, които ще разпределят годишни печалби за 2017 година. Това решение показва, че може би "Софарма" АД има намерение да гласува дивидент за акционерите си върху шестмесечния отчет.

И до момента фармацевтичната компания редовно разпределя годишен дивидент. За 2016 г. брутната сума е 0.10 лв. на акция.

Общото събрание е гласувало и решение за обратно изкупуване на собствени акции при следните условия: до 10% от общия брой книжа, издадени от дружеството, но не повече от 3% за всяка календарна година. Срокът на извършване на тази процедура е пет години. Минималната цена на обратното изкупуване не може да е по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството, а максималната - 5.50 лева за един брой.

Акционерите одобриха Договора за преобразуване чрез вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД, сключен на 14 септември 2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от ноември същата година към него. Одобрени са също доклада на съвета на директорите на "Софарма" АД до акционерите на дружеството относно предстоящата процедура, както и доклада на проверителя относно преобразуването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във