Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СОФАРМА ИЗТЕГЛИ СОФИКС НАПРЕД

При спокойна търговия индексът СОФИКС, покорявайки нови рекорди, достигна 300 точки. Основната причина за това бе ръстът на цените на Софарма. В очакване скоро да бъдат регистрирани допълнителните десет акции цената им се установи на 2.10 лв. в началото на седмицата. Но поради липса на предлагане и под влияние на положителния психологически ефект на ниската цена тя бързо започна да расте и достигна 2.75 лв. в сряда (това е равно на 30.25 лв. преди издаването на гратисните акции). Ако допълнителните акции не бъдат разпределени до две седмици по сметките на старите акционери, скоро предлагането ще се изчерпа. Тогава не е изключено цената да преодолее спекулативно нивата от 3.00-3.30 лв. за бройка.Значителни печалби на инвеститорите донесоха през изминалата седмица акциите на габровското дружество Капитан Дядо Никола АД. Те постигнаха нов ценови рекорд от 9.20 лв. за бройка. Търговията с книжа на Алкомет също бе сравнително активна - те се търгуваха в тесните граници между 2.35 и 2.40 лева.Другите основни акции се разменяха без промяна или с понижение на цените. Албена се установи на 17 лв. за бройка, Златни пясъци се спря на нивото от 6 лева. А Слънчев бряг закономерно поевтиня след отпадането на правото за дивидент, като сделките се сключваха в границите от 17.10 до 17.50 лева.В очакване на шестмесечните резултати Оргахим спря под 17 лв., а Неохим възстанови леко цените си и се приближи до нивото от 4 лв., на което се търгуваше в продължение на месеци. Интересна сделка се сключи с акциите на Ален мак. Бяха прехвърлени 50 хиляди акции на цена 2.61 лв., което може би е подготовка за формиране на средна цена за предстоящото търгово предложение. Книжата не се търгуваха активно и средната цена най-вероятно няма да се промени значително до обявяването на търговото предложение (освен ако не последват коригиращи сделки от страна на миноритарните инвеститори).Акциите на Доверие - Обединен холдинг загубиха още 15% от стойността си, но намериха подкрепа на нивата около 1.40 лева. Северкооп Гъмза също падна до по-приемливи за купувачите цени и търговията през седмицата бе в границите между 1.23 и 1 лв. за акция. Синергон холдинг се търгуваше на нивата между 1.12 и 1.18 лв за акция. Но макар че книжата на основните холдинги поевтиняха, възможно е реализираните печалби от други позиции да се пренасочат към тях.През следващата седмица цигарените акции ще се търгуват вече без право на дивидент и ще последва съответният спад на цените им. Инвеститорският интерес към Булгартабак холдинг ще продължи да спада за сметка на нарастване на покупките на книжата от Благоевград БТ и София БТ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във