Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КОМПЕНСАТОРКИ ИЗСТУДЯВАТ ШАМПАНСКОТО

След неколкоседмично чакане в петък депутатите най-после приеха Закона за сделките с компенсаторни инструменти. В началото на седмицата шансовете за това не бяха особено големи. Предложеният от правителството нормативен акт бе чак на 12-о място в програмата на народните представители. Изненадващо обаче те се заеха ударно с работата си и стигнаха до важния за притежателите на компенсаторки закон още в четвъртък следобед. Така играчите на пазара на тези книжа са все по-близо до възможността да купят държавни пакети от борсата, което би трябвало да им донесе печалби. След преодоляването на закона, което, както се очакваше, мина без сериозни дискусии, започват да текат сроковете, след които записите и боновете ще могат да се търгуват на борсата. Президентът Георги Първанов едва ли ще наложи вето върху закона, така че публикуването му в Държавен вестник ще бъде факт до средата на май. По-голямата част от текстовете обаче влизат в сила месец след обнародването. През това време министерствата, областните управи и общинските поземлени комисии ще въвеждат в електронна форма информацията за издадените от тях записи и бонове, както и обема на книжата, които трябва да бъдат емитирани въз основа на влезли в сила съдебни решения. При влизането в сила на закона (например на 15 юни) спира издаването и търговията на компенсаторките. В същото време в 20-дневен срок информацията от регистрите ще се предостави на Централния регистър на компенсаторни инструменти. Той пък за още 10 дни прехвърля сметките на притежателите в Централния депозитар. Регистрацията в депозитара се извършва за нови 10 дни. Така целият процес по оформянето на компенсаторките като безналични книжа би трябвало да приключи до края на юни. Тогава вече няма да има технически пречки за листването им на фондовата борса. Спънката, която може да възникне, е да се забави приемането на двете наредби, свързани със Закона за сделките с компенсаторни инструменти - за дейността на депозитара и на Централния регистър. Надеждите са тези документи, които между другото са готови от доста време, да бъдат одобрени в едномесечния срок до влизането в сила на закона. Приемането на закона стана точно когато търсенето на книжата затихна съвсем и цените им полетяха към бездната. Тъй като вече няма никакви плащания по нови приватизационни сделки, а и спекулантите са се запасили с компенсаторки, котировките на записите се сгромолясаха с 2 пункта - до 17% от номиналната им стойност. Нивото на търговия със селските бонове беше по-стабилно, защото в последно време точно тях купуват борсовите играчи, макар и в намалени количества. Освен това през седмицата излязоха съобщения за приключили търгове за продажба на земи от Държавния поземлен фонд за неколкостотин хиляди лева. Това също разхлаби примката, която стягаше цените. Поне до спирането на търговията обаче едва ли ще има значителни трусове. Тяхното избягване вече е изцяло в ръцете на правителството. В близкия месец и нещо кабинетът трябва да приеме освен двете наредби и списъка от дружества, които ще се продават срещу компенсаторки. А за парламента остана само гласуването на второ четене на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Без приемането им няма да започне борсовата приватизация, зарекоха се отговорните фактори на фондовия пазар. Причината е, че този нормативен акт ще гарантира спазването на правата на миноритарните акционери в дружествата, търгувани на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във