Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БОНОВЕ ЩЕ СЕ ПОСГРЕЯТ ОТ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Цената на компенсаторните записи през седмицата се стабилизира на нивата между 21.70 и 22 процента. Така се потвърдиха прогнозите за успокояване на цените около тези нива. Оборотите останаха сравнително слаби, въпреки сериозния интерес към осъществяване на покупки.След като през седмицата Еврофинанс бе избрана за посредник на пул Златни пясъци, остана сравнително малко време до появата му на приватизационния сегмент на Българска фондова борса.Предлаганите дялове от капитала на дружествата в пула са порядъка на 5-10%, което се равнява на по няколко хиляди акции (с изключение на Златни пясъци). Ето защо единствено те ще окажат по-съществено влияние върху пазара на компенсаторни бонове и записи. Ако не съществува предварителна договорка с мажоритарния собственик на Златни пясъци за изкупуване на целия пакет, минималната цена, на която тези акции ще се пуснат срещу компенсаторни инструменти, трябва да е значително по-ниска от пазарната им стойност поради слабата им ликвидност. Необходима е поне 30% отстъпка от текущите стойности на акциите на курорта, за да е сигурно, че брокерите ще купят значителна част от предлагания пакет. Следователно, ако първоначалната цена е значително по-висока от 18 бона за акция, това ще означава, че се готви покупка от страна на мажоритарния собственик. При такъв вариант най-вероятно един инвестиционен посредник ще придобие необходимото количество компенсаторки от пазара и това ще повиши леко цените им. А при ниска стартова цена на Златни пясъци ще има покупки на бонове и записи от клиенти на различни посредници. В този случай цената на компенсаторките ще се покачи значително повече, но едва ли ще премине над 24.50 процента.Малко е вероятно необходимото количество бонове за покупката на Златни пясъци, което е от порядъка на 13-17 милиона, да бъде добито чрез блокова сделка на текущите нива от 22 процента. Големите количества компенсаторки бяха събрани на значително по-високи цени и поради тази причина поскъпването на непаричните инструменти поне до нивата от 23.5-24.5% през следващите десетина дни е доста вероятно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във