Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БОНОВЕ ЧАКАТ ПЕЧАЛБИ

Предложените за продажба от Агенцията за приватизация дружества от т.нар. масова приватизация, които ще се продават на приватизационния сегмент на Българска фондова борса, успяха да привлекат вниманието на инвеститорите. Както се очакваше, цените поеха отново нагоре, като в четвъртък сделките с инвестиционните бонове се сключваха срещу 18 процента. Общо необходимият ресурс за всички 111 пакета акции е около 22 млн. инвестиционни бона, но атрактивните дружества в този списък са значително повече, отколкото в първия, а той включваше над 400 дружества. Това е така, защото акциите се предлагат за първи път на пазара и поради тази причина може да се очаква поне 50 % успеваемост, или изразходване на над 11 млн. бона. От съществено значение ще бъде интересът към дърводобивното дружество Лонгоза ЕАД. Предлага се целият му капитал и за придобиването му ще бъдат необходими 7 млн. бона по минимални цени. Ако то се окаже атрактивно, може да се стигне до наддаване и предлаганите на пазара бонове да се окажат недостатъчни. Тогава ще се използват и другите алтернативни платежни средства - компенсаторните бонове и записи, които сега са по-скъпи. Цената на инвестиционните бонове ще е най-висока в навечерието на първия ден от предлагането на акциите на приватизационния сегмент, тъй като тогава по традиция се сключват повечето сделки. Цените на на 13 дружества от пул Българска захар бяха намалени, но съществено поевтиняха само няколко от тях. В този случай стратегията на Агенцията за приватизация се различава коренно от почти шоковата продажба на книжа от непубличните компании на централизираните търгове и явно е насочена преди всичко към създаване на постоянен интерес за покупки на копенсаторни инструменти.Тези два фактора - списъкът със 111 дружества за централизирани търгове и постъпателната промяна на цените на пул Българска захар - са предпоставка за запасяването с инвестиционни бонове и компенсаторки, което ще продължи и през следващата седмица. Цените на инвестиционните бонове твърдо ще преодолеят нивото от 19% в края на седмицата. При записите и компенсаторните бонове възходящото движение ще е по-плавно, тъй като все още не е настъпило събитие, което да предизвика по-значително търсене на тези платежни средства. Инвеститорските очаквания и спрямо тях се покачват и конкуренцията между купувачите ще е по-голяма, отколкото през последните месеци. Цените най-вероятно ще преодолеят без проблем нивата от 22 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във