Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЛОЖИХА НЕПОДХОДЯЩА КРЪПКА НА ЗАКОНА

Перипетиите, през които минаха притежателите на компенсаторни записи и бонове, бяха много, но сякаш вече им се вижда краят. След редица отлагания бяха гласувани поредните поправки в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Според новите текстове, дружествата, за чиито акции е взето решение да се продават на фондовата борса, ще се вписват като публични по инициатива на Агенцията за приватизация. Другите съществени промени са свързани с удължаване на срока на валидност на инвестиционните бонове до края на 2004 г. и търговете за дялове или акции на непублични компании които ще провежда Агенция за приватизация. Законотворците се опитаха да приравнят компенсаторните записи от лихвоточки към останалите такива книжа, но поради грешка във формулировката корекцията е неприложима, защото не дава реални права на притежателите на злополучните инструменти. Ако бюрократичната машина не е пропуснала още някоя съществена нормативна промяна, пътят към борсата на пакетите от големите дружества е свободен. В следващите два месеца ще се отворят едновременно няколко канала за реализация на компенсаторните инструменти. Първо, акциите от най-големия пул - на БТК и на ДЗИ, ще се появят на борсата и ще привлекат интереса на местните и чуждестранните инвеститори. Вторият канал са няколкото централизирани търгове на Центъра за масова приватизация, където боновете и записите ще се използват паралелно с инвестиционните бонове. И третата възможност са търговете на АП, която по време даже ще изпревари първите две, защото подготовката за тях ще изисква най-малко време, а и могат да се провеждат поотделно за всеки отделен пакет акции или дялове. Лятото на 2003 г. на компенсаторния пазар ще бъде много активно, за разлика от 2002-ра, когато търговията бе напълно спряна.Инвеститорите отново излязоха на пазар за евтини компенсаторни инструменти и активността на размяната започна да напомня първите два месеца от борсовата търговия на боновете и записите. Общият седмичен оборот на всички книжа приближава 10 млн. и единственото, което попречи на цените да се покачат по-съществено, бяха самите крайни притежатели на бонове и записи, които не вярват, че нещо ще се промени в близко бъдеще, и продават независимо от цената.Непосредствено преди корекциите в закона цените бяха на нивата около 22.50% и след това плавно започнаха да се покачват, като в четвъртък вече бяха между 23.20 и 23.50 процента. Ако освен положителни новини през следващата седмица има и реални факти за сключени сделки, по които има плащане с компенсаторни инструменти, плавното поскъпване би трябвало да продължи и сделките да се сключват на нивата над 24.5 процента. Но е много по-вероятно никаква съществена сделка да не се сключи и търговията да се задържи в границите между 23 и 24 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във