Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЛИВЕНСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ ИЗЛЯЗОХА НА БОРСАТА

Първата емисия от общински облигации на гр. Сливен започна да се търгува на пода на Българска фондова борса на 16 октомври. Това е първият случай на първично предлагане на общински книжа, реализирани направо на фондовата борса. Досега на БФБ се търгуваха само облигациите на община Свищов, но на вторичния пазар.Сливенската емисия е с обща стойност 3 млн. лв., но за да се отчете като успешна, трябва да се пласират нейни книжа поне за 2 млн. лева. Ако бъдат продадени по-малко облигации, емисията ще бъде отменена. Книжата на община Сливен са четиригодишни (до падежа), а номиналната стойност на всяка от тях е 1000 лева. Засега облигациите се продават на същата цена. Те ще носят лихва от 9%, която ще се плаща на всеки шест месеца. Тази лихва е значително по-висока от дохода, който носят ипотечните облигации на банките.Гаранция за купувачите на сливенските дългови книжа е доброто финансово състояние на общината. Подсказва го фактът, че размерът на емисията е под 10% от капитала на местната управа, който в края на миналата година е бил над 25 млн. лева. (Точният термин, употребен в проспекта на общината, е: предоставен за ползване капитал, който на практика се формира от капитала на общинските бюджетни предприятия, салдата по сметки и резервите на кметството.) Неразплатените сметки на Сливенската община към 30 септември 2002 г. са 1.3 млн. лв. - дълг, формиран основно от неплатени ангажименти по социалното подпомагане. Ако Министерството на финансите преведе парите за заплащане на тези дейности, които са вменени като задължение на общината, в края на тази година сливенското кметство ще приключи без никакви задължения.Проучването за смисъла на тази облигационна емисия е осъществено от инвестиционен посредник Статус инвест. Но подготовката й и предлагането на книжата на борсата се извършват от друг инвестиционен посредник - Юнити инвест 99, който стана известен покрай пласмента на облигационната емисия на община Свищов. Облигациите на крайдунавския град, от който бяха пласирани 317 хил. лв. през 1999 г., носят доход от 3 пункта над основната лихва (сега тя е 3.71%). В момента Статус инвест се бори да поеме посредничеството на облигационната емисия на община Пазарджик. Кметството избра за посредник Първа ФБК, но Статус Инвест обжалва това решение и спечели делото в Пазарджишкия окръжен съд. Обяснимо е, че Първа ФБК ще обжалва на свой ред пред Пловдивския апелативен съд, но докато по спора няма окончателно решение, пускането на облигациите на пазарджишката община ще бъде блокирано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във