Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЛЕДВОЕННА АРИТМЕТИКА

Котировките на правителствените задължения на бивша Югославия на вторичния пазар се запазиха на ниво 50 цента за номинал от 1 щ. долар, въпреки убийството на сръбския премиер Зоран Джинджич на 12 март. Спекулантите - купувачи на дългови инструменти, и най-вече - на преструктурираните през 1998 г....
Facebook logo
Бъдете с нас и във