Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЛАБА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗУНК ОБЛИГАЦИИ

Българските еврооблигации се търгуваха умерено през изминалата седмица, тъй като липсваха новини или данни, които да окажат влияние върху цените им. Чуждите инвеститори по-скоро предпочитат да купуват, отколкото да продават облигациите по българския външен дълг. Цените се движеха в доста тесни граници, като при най-кратката емисия с падеж 2007 г. останаха непроменени.В края на седмицата търговията приключи на нивата от 109.35 - 109.65 евро за емисията с падеж 2007 г., 120.45 - 120.80 евро за облигациите с падеж 2013 г. и 124.75 - 125.25 щ. долара за глобалните облигации с падеж 2015 година.Търговията с български Брейди облигации също беше умерена. В средата на периода имаше известно търсене предимно на облигации по просрочени лихви (IAB's). Котировките бяха в тесни граници, като най-високите цени купува достигнаха до 99.75 щ. долара, а цените продава бяха в рамките на 99.875 - 99.90 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Обемът на сключените на борсата сделки с ипотечни и корпоративни банкови облигации беше значителен. Бяха изтъргувани пет от емисиите, регистрирани за търговия на борсата - на ЮНИОНБАНК с номинал от 259 хил. евро и доход между 5.90% и 6.00%, на ТБ Алианц България с номинал от 250 хил. евро и доход от 5.30%, на ОББ с номинал от 379 хил. лв. и доход от 4.95%, на РАЙФАЙЗЕНБАНК (България) с номинал от 114 хил. щ. долара и доход от 4.75%, на ЮНИОНБАНК с номинал от 2 хил. евро и доход от 6% и на Българо-Американска кредитна банка с номинал от 675 хил. евро и доход от 5.90 процента.Двете вътрешни облигации, деноминирани в евро, се търгуваха умерено, но по-голяма активност имаше при сделки с емисията с падеж 2010 година. Реалната търговия беше на нива от 105.00 - 105.25 евро. Дълговите книжа с падеж 2018 г. почти не се търгуваха и котировките им се задържаха без промяна, на равнища между 104.00 и 104.25 евро. Реалната търговия със ЗУНК облигации беше сравнително слаба през периода. На пазара се търсят предимно деноминираните в евро облигации, но предлагането им в момента е слабо. Цените им се задържаха без промяна, съответно на нива 91.125 - 91.25 евро за евровите ЗУНК облигации и 92.50 - 92.75 щ. долара за деноминираните в долари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във