Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЛАБА ТЪРГОВИЯ С БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Основният акцент на седмицата беше поредното повишение на краткосрочните лихви от ФЕД до 2.75 процента. Пазарът очакваше тази стъпка, но допълнително му повлия изказването на Алън Грийнспан за инфлационните очаквания и за темповете на повишение на лихвените равнища. В резултат на това, в средата на периода лихвите по еврото и по щатските долари отбелязаха значително повишение. Допълнително отражение върху книжата на развиващите се пазари дадоха продажбите на книжа от този сегмент от страна на хеджфондове. Разшириха се и рисковите надбавки, на които се търгуват книжата на развиващите се пазари, като за България това повишение беше в рамките на 6-8 базисни пункта.Облигациите с падеж 2007 г. понижиха цената си с 30-40 евроцента и в края на периода се търгуваха на нива 107.95-108.20 евро. По-значителен беше спадът при дълговите книжа с падеж 2013 г. - с около 60 евроцента. Търговията с тях приключи на нива 123.10-123.60 евро. Най-драстично се понижиха глобалните облигации с падеж 2015 г. - тяхната цена падна с около 1.50 щ. долара. Котировките им се движиха в границите между 121.10 и 121.90 щ. долара.Българските облигации с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се търгуваха слабо през периода. Цената им остана непроменена на нивата от предходната седмица - 100.45-100.55 щ. долара. Сравнително слабо се търгуваха външните корпоративни облигации. Деноминираните в евро отбелязаха понижение с около 20 евроцента поради движението на лихвите по тази валута. Облигациите на МобилТел се котираха на нива 104.70-105.10 евро, а тези на Първа Инвестиционна банка - на нива 103.00-103.60 евро. Без промяна при цени от 104.25-104.75 лв. се търгуваха деноминираните в левове дългови книжа на Европейската инвестиционна банка. Търсенето на ДЦК продължава да надхвърля значително предлагането. Министерството на финансите засега не е обявило аукциони за продажба на емисии, деноминирани в евро. По-кратката емисия с падеж 2010 г. се котираше без промяна при цени 110.50-111.50 евро. Петнадесетгодишните облигации, които са доста атрактивна инвестиция, се котираха в доста широки граници. Цените на реалните сделки достигнаха до 116.00-116.50 евро.ЗУНК-облигациите продължават да се търгуват слабо, цените им се задържаха без промяна, съответно на нива 98.95-99.95 щ. долара и 99.30-100.10 евро. В по-малки обеми се изтъргуваха облигации и на БФБ-София. През седмицата бяха регистрирани сделки със следните ипотечни и корпоративни банкови облигации - на ОББ с номинал 5 хил. лв. и доходност от 3.95%, на Българска пощенска банкас номинал 245 хил. евро и доходност от 3.20%, на РАЙФАЙЗЕНБАНК с номинал 502 хил. щ. долара и доходност между 4.05% и 4.40% и на ЮНИОНБАНК с номинал 125 хил. евро и доходност от 5.95 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във