Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЛАБ ВЯТЪР В ПЛАТНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ

България вече присъства на еврооблигационния пазар с три емисии. През седмицата се появиха първите котировки и на новите книжа. Вторичната търговия стартира с цени по-ниски с около 25 базисни пункта от цената на емитиране. Новите емисии са с дата на издаване 10 април 2002 година. Но засега интересът към тях на вторичния пазар не е много голям. Цените им през цялата седмица се задържаха почти непроменени. Този факт се обуславя от няколко причини: първо почти всички инвеститори, проявяващи интерес към емисиите, си купиха книжа от тях на първичния пазар. Освен това голям е обемът на еврооблигациите, емитирани от развиващите се пазари. И не на последно място - поевтиняха немските държавни ценни книжа, чиито цени са база за определянето на доходността на българските еврооблигационни емисии. Стойностите, срещу които в момента могат да се купят български еврооблигации, осигуряват на книжата с падеж 2007 г. около 7% доход, на тези с падеж през 2013 г. - около 8%, и за падежа през 2015 г. - около 9.20 процента. През следващата седмица не очакваме съществена промяна в цените поради предстоящите празнични дни за цяла Европа.С облигациите на Първа инвестиционна банка на борсата бяха сключени сделки в размер на 325 000 евро при доход между 7.30% и 7.50 процента.От 28 Март 2002 г. стартира втората емисия ипотечни облигации, издадени от Българо-американска кредитна банка. Емисията е тригодишна, деноминирана в евро, с полугодишни лихвени плащания и купон от 7 процента. Цената на емитиране е 99.20 евро и осигурява доход от 7.30 процента. Цените на българските ЗУНК-облигации се задържаха без промяна през цялата седмица 79.75-80.25. Регистрирани са сделки в размер на 3 600 000 щ. долара. През следващата седмица не очакваме съществена промяна в цените. След приключване на суаповата сделка по външния дълг цените на българските брейди облигации се задържаха на нивата от петък. Известен спад отбелязаха цените на облигациите с отстъпка от номинала.В края на седмицата облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха на нива 87.50-88.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 89.50-90.50 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 89.625-90.25 щ. долара за 100 щ. долар номинал. През следващата седмица не очакваме съществена промяна в цените на брейди облигациите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във