Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЛАБ ВЯТЪР В ПЛАТНАТА

В края на първата работна седмица на август на хоризонта не се задава нищо ново, което евентуално би раздвижило пазара на държавни ценни книжа. Финансовите институции вече от няколко месеца се въздържат от продажби на ДЦК по простата причина, че след това просто няма какво да купят насреща, за да попълнят портфейла си. Допълнителен много силен стимул да избягват активните продажби е и фактът, че сметките им в Централната банка, както и при първокласни европейски банки пращят от ликвидност. Това са средства, за които също се търсят нови инвестиционни хоризонти. А Министерството на финансите не предлага на първичния пазар на ДЦК насреща адекватно на търсенето количество книжа. Общата сума на пласираните книжа от началото на годината до края на предишния месец юли възлиза на 330 млн. лв. номинална стойност - почти колкото се продадоха и за първите седем месеца на предишната 2004 година. Каква е в такъв случай причината банките да са блокирани за активни операции на вторичния пазар на ДЦК? Поглеждайки към европейските пазари, виждаме, че доходът на 10-годишните немски държавни книжа вече трети месец се задържа на сравнително ниските нива от около 3.2% годишен лихвен процент. За сравнение - в началото на май те се търгуваха на равнища от 3.4%, а три години по-рано и при 5 процента. Пазарът очаква една по-драстична корекция на възвръщаемостта им в посока нагоре, т.е. предстои цената им да се понижи. Следователно сега е моментът да се продадат и така освободените ресурси да се пренасочат към по-доходни инвестиции, каквито предлагат фондовите им борси. Българските книжа следват неотлъчно европейските си събратя, но, за разлика от тях, са крайно неликвидни. От друга страна, фондовият ни пазар не предлага достатъчно качествени акции като алтернатива на ДЦК. Това всъщност е огромната разлика между българския и европейския пазар на книжа. Това е и основната причина въпреки подходящия момент за продажби на книжа държателите им да се въздържат от сделки, защото след това нямат достатъчно качествени алтернативи за покупка. Погледнато от друга гледна точка, всяка продажба сега носи много нетни печалби, защото като цяло книжата са купувани на много по-ниски цени. Така например преди две години 10-годишни държавни облигации можеха да се купят при цени от порядъка на 98 лв. за 100 лв. номинал. В момента това може да стане на нивата над 116 лв. за 100 лв. номинал. Въпреки това дилърите масово се въздържат от продажби единствено и само защото не съществува реална възможност получените в резултат на сделката суми да бъдат повторно инвестирани в алтернативни инструменти с подобна доходност. Така на практика вторичната търговия с държавни ценни книжа е почти блокирана и на дилърите не им остава друго освен да излязат в принудителна лятна инвестиционна ваканция.От 1 август нататък търговските банки вече трябва да заделят и допълнителни резерви, за да изпълнят критериите за ръста на кредитирането. Въпреки това левовата ликвидност остана много добра и търговските ни банки без проблеми приключиха поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви, който изтече на 3 август. През следващите дни до 18 август по сметки на банките в Българска народна банка ще продължат да постъпват на траншове и останалите средства за пенсиите, докато достигнат общо 325 млн. лева. През настъпващата втора работна седмица за август не очаквам каквито и да е съществени други събития, които да окажат влияние върху междубанковия паричен пазар. Еднодневните депозити ще се договарят, както и досега, при ниво от около 2.04% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във