Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЛАБ ИНТЕРЕС КЪМ БРЕЙДИ ОБЛИГАЦИИТЕ

Седмицата беше сравнително спокойна за българските еврооблигации. Рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни, се запази непроменена. Търговията на целия пазар обаче беше по-слаба в края на периода заради почивните дни в САЩ. Най-кратката емисия с падеж 2007 г. задържа котировките си почти без промяна на нива между 109.55 и 109.80 евро. Другите две облигационни емисии реализираха слабо движение в зависимост от движението при бенчмарковите дългови книжа. Търговията при тях приключи на нива от 122.90-123.30 евро за емисията с падеж 2013 г. и 125.00 - 125.75 щ. долара за глобалните облигации с падеж 2015 година.Български брейди облигации също се търгуваха сравнително слабо през периода. Котировките им се понижиха незначително в сравнение с предходните седмици, като търговията приключи на нива от 99.875-100.00 щ. долара за облигации по просрочени лихви (IAB's) и 99.75-99.95 щ. долара за книжата с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) . Търговията с облигациите на Европейската инвестиционна банка, деноминирани в лева, беше слаба, като цените се задържаха непроменени на нива от 100.75-101.50 лева. Значително движение реализира обаче емисията на МобилТел. В четвъртък (25 ноември) на пазара се появи засилено търсене на облигациите, което повиши котировките купува с повече от 1 евро - от 102.25 до 103.50 евро. По-късно пазарът се успокои и търговията приключи при цени от 103.15-103.75 евро. На борсата бяха сключени сделки с три емисии ипотечни и корпоративни банкови облигации: на ОББ с номинал от 100 хил. лв. и доходност от 4.60%, на ТБ Алианц България с номинал от 22 хил. евро с доходност между 4.90 и 5.35%, и на Райфайзенбанк (България) с номинал 76 хил. щ. долара и доходност между 4.20 и 4.40 процента. От 29 ноември на борсата ще се търгува нова петгодишна емисия ипотечни облигации на ОББ на стойност 40 млн. лева. По-кратката вътрешна емисия в евро с падеж 2010 г. продължи да привлича инвеститорите. Цената се повиши още с около 25 евроцента, като реални сделки се сключваха на нива от 106.50-106.75 евро. Петнадесетгодишните облигации също повишиха цената си до 105.50-106.00 евро, но на практика нямаше реална търговия. Търговията със ЗУНК облигации беше слаба през периода, като цените се задържаха непроменени - 93.00-94.00 щ. долара.Министерството на финансите обяви поредната подписка за замяна на доларови ЗУНК облигации за деноминирани в евро. Заявки са участие могат да се подават от 30 ноември до 7 декември. Самата замяна ще бъде извършена на 13 декември по фиксинга на БНБ, валиден за 8 декември. Последните няколко подписки преминаха при нищожен интерес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във