Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СИНИ ЧИПОВЕ

АлбенаДружеството Албена АД, собственик на едноименния черноморски курорт, има капитал от 4.3 млн. лева. Пазарната му капитализация (за последните шест месеца) е 18.7 млн. лева. Основни акционери в компанията са РМД Албена 2000, която притежава дял от 45.48%, и Албена-инвест холдинг - тя държи 22.78% от акциите. Туристическото дружество Албена АД е мажоритарен собственик в шест компании. Това са Албена Кар, Белите скали, Медицински център Медика - Албена, Албена тур, Еко агро и Туристическа компания Варна. Най-голямата инвестиция, която дружеството е направило през 2003 г., е в размер на 15 млн. лева. Парите бяха използвани за обновяването на хотел Хоризонт, който вече се казва Магнолиите. От 1 януари до 30 септември 2003 г. Албена АД има приходи от 66.3 млн. лева. Финансовите отчети на дружеството показват, че печалбата му за деветмесечието на тази година е в размер на 20.7 млн. лева. Булгартабак ХолдингКапиталът на дружеството е 7.4 млн. лева. Пазарната му капитализация (за последните шест месеца) е в размер на 228.4 млн. лева. Мажоритарен собственик на тютюневия холдинг е Министерството на икономиката, което все още притежава 80% от акциите на дружеството. Очаква се поредният опит Булгартабак Холдинг да бъде приватизиран, но парламентът дори не е гласувал стратегията за раздържавяването му. Другият голям собственик в холдинга е СИБАНК. Тя придоби 10.19% от акциите на дружеството при продажбата на фондовата борса на остатъчния 20%-ен дял от капитала му. Холдингът има 25 дъщерни предприятия, три от които са в чужбина. За деветмесечието на 2003 г. Булгартабак Холдинг отчита печалба от 17.5 млн. лева. Тя обаче е с 5.4 млн. лв. по-малка от реализираната към 30 септември миналата година - 22.9 млн. лева. ЛУКойл НефтохимЛУКойл Нефтохим АД има капитал 13.5 млн. лева. Пазарната му капитализация (за последните шест месеца) е 182.9 млн. лева. Мажоритарен собственик на дружеството е ЛУКойл Петрол (58% от акциите му). Печалбата на ЛУКойл Нефтохим за първите девет месеца на 2003 г. е 48.7 млн. лева. Тя е с 34.6 млн. лв. по-голяма от отчетените към 30 септември 2002 г. 14.1 млн. лева. До края на 2004 г. мажоритарният собственик ЛУКойл Петрол има намерение да инвестира в бургаското дружество 130 млн. щ. долара. СофармаСофарма АД има капитал от 66 млн. лева. Пазарната й капитализация (за последните шест месеца) е 221.8 млн. лева. Негов мажоритарен собственик е Елфарма, което притежава 86.7% от акциите му. На своя ред Софарма държи 100% от Фармахим Холдинг и Електронкомерс, а от октомври 2003 г. притежава и Врамед. Освен това Софарма е собственик и на 45.83% от Научноизследователския химикофармацевтичен институт (НХФИ). Предвижда се Фармахим, Врамед и НХФИ да се влеят в Софарма. Софийското фармацевтично дружество притежава 12% от българския лекарствен пазар. То е приключило деветмесечието на 2003 г. с печалба от 8.6 млн. лв., а приходите му за периода са 77 млн. лева. Петрол Това е публичната компания с най-висок капитал - 109.2 млн. лева. Пазарната й капитализация за последните шест месеца е 404.2 млн. лева. Контролът върху дружеството е в ръцете на Нафтекс България Холдинг, който притежава 92.92% от акциите. Петрол е собственик на 100% от капитала на пет предприятия. Най-новото попълнение в портфейла на дистрибутора на горива е Нафтекс Петрол. Основни негови доставчици са ЛУКойл България, Приста Ойл, Главно управление Държавен резерв, Нафтекс България Холдинг и Булром Петролиум. Към 30 септември 2003 г. Петрол отчита приходи от дейността си в размер на 259.7 млн. лв., а печалбата му е 12.3 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във