Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СИЛНО ЛОБИ СПЪВА ЗАКОНА

Новият проектозакон за тържищата, който отлежава вече близо шест месеца в Министерството на земеделието и горите, се бави поради яростната съпротива на засегнати интереси, твърдят експерти от ведомството на Дикме. Предвиденото разделяне на стоковите борси и тържища, чиято дейност бе обединена в досега действащия нормативен акт, ще доведе до по-внимателно вглеждане в проблемите на тържищата. Предложено е в новия закон да бъдат обхванати всички места, където се извършва търговия на едро в страната - открити или събирателни пазари, складове на едро и стокови тържища. Ако това се приеме, контролиращият държавен орган ще може да провежда определена търговска политика и да гарантира интересите на потребителите, смятат участници в работната група по изготвяне на законовите текстове. Предвижда се да се запази лицензионният режим и да се приложат към тържищата изискванията, съобразени с европейската практика. Очакват се да бъдат въведени по-сериозни административни мерки срещу нелицензираните тържища, които сега могат да се видят навсякъде по пътища и магистрали. Отдавна хората от бранша, работещи по правилата, настояват да се предотвратят продажбите на селскостопанска продукция от камиони, без да е известно какво е качеството на стоката и дали тя не е опасна за здравето на купувачите. В тези случаи не се издават документи, което означава, че търговците не плащат данъци.Почти десет години вече у нас с финансовата помощ на правителството на Германия се строят и реконструират пазари на едро за селскостопанските производители - в Сливен, Хасково, Пловдив и Стара Загора. Но това очевидно не решава проблема.Според европейските нормативи, едно стоково тържище обслужва най-малко 400 000 души, като в отделни случаи те могат да достигнат и 1 млн души. Ако се спазват тези изисквания, у нас ще има място за шест-седем тържища. В момента обаче са лицензирани над 60, а допреди година техният брой надхвърляше сто. Намаляването броя на тържищата не означава ограничаване на възможностите пред желаещите да се занимават с тази дейност, а само въвеждане на европейски изисквания към нея. Именно това поражда съпротивата на определени кръгове срещу закона и влизането му в пленарната зала се бави.

Facebook logo
Бъдете с нас и във