Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЩЕ ИМА НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Няколко инвестиционни посредници вече са подготвили мнения за необходимите корекции в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които ще изпратят на Комисията за финансов надзор. Подготвяните промени в закона ще засегнат най-вече дейността на взаимните фондове (според нашето законодателство - инвестиционните дружества). Предстоят изменения и в наредбите, регламентиращи дейността на посредниците и тяхната капиталова адекватност. На дневен ред е също приемането на наредбата за късите продажби и маржин сделките. Проектодокументът, с който ще се уреди сключването на спекулативни сделки на борсата, ще бъде обсъден през следващата седмица.В момента инвестиционните посредници управляват активи за 184 млн. лева. В резултат на подема през последните две години пазарната капитализация на борсата (броят на търгуваните акции, умножен по тяхната цена) в края на 2003-а е достигнала 7.9% от БВП. Въпреки това нашият капиталов пазар сериозно изостава от тези в Централна Европа, където същият показател е около 16 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във