Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ШЕФОВЕТЕ НА БОРСАТА ОСТАНАХА С ЧОВЕК ПО-МАЛКО

Съветът на директорите на Българска фондова борса-София АД официално намаля с един член, след като общото събрание на дружеството гласува на 3 септември за освобождаването на Владимир Каролев от състава на ръководния орган. Той подаде оставка още през пролетта в знак на протест срещу изключването на Банка ДСК и на електроразпределителните компании от списъка за приватизация срещу компенсаторки. Така в съвета остават шестима - председателят Апостол Апостолов, заместникът му Виктор Папазов, изпълнителният директор Георги Драйчев, шефката на инвестиционния посредник Авал ин Бистра Илкова, Владимир Вълчев от финансовото министерство и Калин Митрев, представител на България в Европейската банка за възстановяване и развитие. Общото събрание избра и представители на акционерите в комисията, която ще съгласува с борда решенията за санкции на брокери, за листване на нови емисии и други подобни дейности. Това са управителят на Първа ФБК Тодор Брешков и основният собственик на Дилингова финансова компания Веселин Ралчев (бивш член на Комисията по ценните книжа и фондовите борси, когато страната управляваше кабинетът на Жан Виденов). Предстои свои представители в комисията да изберат още няколко организации, сред които са Асоциацията на търговските банки и Асоциацията на лицензираните брокери. Акционерите на фондовата борса гласуваха и за нови шефове на Арбитражния съд към дружеството. (Той разрешава възникналите спорове между участниците в търговията.) За председател бе избран собственикът на адвокатска кантора Любомир Новиков, а негови заместници ще бъдат докторът по международно право Маргарит Ганев и прокуристът на Централния депозитар Цветелина Бондаренко. Досега арбитражът се ръководеше от икономиста Андрей Пръмов, управител на посредника Адлон дисконт. Акционери на борсата смятат, че сегашният избор е по-подходящ, тъй като е нормално съдии да бъдат юристи, а не икономисти като Пръмов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във