Банкеръ Weekly

Пари и пазари

САПАРД ДАВА РАМО НА ФИРМИТЕ

Програма САПАРД осигурява финансова помощ за птицевъдството, насочена към подобряване на хигиената при производството на месо, намаляване на разходите, въвеждане на производствените методи, отнасящи се до опазване на околната среда и на здравето на птиците и др. Помощ се предоставя и за повишаване качеството на фуража и за по-добро използване на човешките ресурси. Субсидии също така се отпускат за построяването и модернизацията на помещения за отглеждане на птици, за технологично оборудване, за построяването на малки цехове за производство на смески и комбиниран фураж, за закупуване на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води... Средства, макар в по-ограничен размер, са предвидени и за подобряване на хигиената в производствените халета, както и за изграждането на лаборатории за контрол на качеството на продуктите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във