Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Санкциите на САЩ смущават съня на инвеститорите

Петър Драмов

УниКредит Булбанк АД

Несигурността, породена от наказателните акции на щатския президент Доналд Тръмп, не е здравословна за фондовите и паричните пазари, вгорчава живота на инвеститорите и нарушава съня на дилърите.

Цените на акциите се сринаха през последната седмица и обезцениха световните борсови индекси с по 2 до 5 процента. Котировките на петрола потънаха с 6%, а на цветните метали - с по 10 до 20 процента. Доларът обаче поскъпна, защото въпреки всичко все още е световната резервна валута, а по време на смутни периоди всички пазарни играчи залагат на сигурното. Сигурни са и държавните ценни книжа. Цените на държавните десетгодишни облигационни емисии на САЩ, Канада, Германия, Англия, Япония и Австралия, които са с  отличен инвестиционен рейтинг, също поскъпнаха. Забеляза се известно раздвижване при цените на държавния дълг на страните от Централна и Източна Европа, но като цяло те приключиха седмицата на стойностите си отпреди седем дни.

Цените и на по-дългосрочните ни  еврооблигационни емисии, които се търгуват на международните финансови пазари, също се колебаха нагоре и надолу, но в края на седмицата се върнаха на изходните си  равнища. Доходността на най-дългосрочната от тях с падеж през 2035 г. все още е 2.53% на годишна база. Цените на книжата с падежи през 2028-а и 2027-а се повишиха минимално с по 10 цента, като доходността им се понижи с по 2 базисни точки - съответно до 1.47 и 1.25% на годишна база. Със същата лека ценова  стъпка поскъпнаха и останалите ни емисии с падежи през 2024-а, 2023-а и 2022 г., затвърждавайки възходящата тенденция отпреди шест месеца. Доходността им вече е съответно 0.44, 0.18 и 0% годишно.

На вътрешния ни вторичен междубанков пазар от известно време се забелязва оживление, но  повечето сделки са от т. нар. тип репо от отворен тип. Между тях обаче се забелязват и сделки за окончателна покупко-продажба. Доходността и на тези книжа трайно остава ниска, защото Министерството на финансите отчита над 2 млрд.  бюджетни излишъци и няма нужда от допълнително препълнена държавната хазна чрез емитиране на ДЦК. Така държавните облигационни емисии станаха дефицитна стока и цената им е перманентно във възходящо движение. Доходността им, която е в обратнопропорционална зависимост спрямо цената, е в низходяща посока. Доходността на емисиите ни с остатъчна срочност от девет години е 0.85% на годишна база, а на тези с падежи след осем, седем и пет години е съответно 0.7, 0.6 и 0% годишно. На отрицателна територия е и възвръщаемостта на книжата ни с падежи с след три години. Фактът, че ЕЦБ не възнамерява да вдига скоро основната лихва в врозоната, поне не и преди средата на следващата година, дава повод и на нашите дилъри да държат в портфейла си книжа, които не им носят никаква доходност. Алтернативата им е да поддържат свръхрезерви по сметките си при Българската народна банка, за което да дължат лихва от 0.6% на годишна база. Ето защо еднодневните депозитни сделки на междубанковия паричен пазар се договарят при около минус 0.5% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във