Банкеръ Weekly

Пари и пазари

САМО ЕУФОРИЯТА СПАСИ ПУЛ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Когато няма риба, и ракът е риба. С тази поговорка може да се опише случилото се на приватизационния сегмент на борсата в четвъртък. В този ден седемте малки пакета акции на много рядко търгувани дружества от пул Златни пясъци, предложени срещу компенсаторни записи, бяха буквално разграбени от инвеститорите. (Остатъчният държавен дял от самото курортно дружество все още не е предложен за приватизация.)Причините за този интерес са няколко. Първата е увереността, че каквото и да се купи с бонове на приватизационния сегмент, после може да се продаде на печалба срещу левове. Това предположение бе потвърдено няколко пъти досега (например при сделките с книжа на Булгартабак Холдинг и ДЗИ). Но е възможно то да не се изпълни при някое от новопредложените дружества и спекулантите да закупят акции, които после да не могат да препродадат въобще. Втората причина за големия интерес бе фактът, че книжата се предлагаха на много ниска начална цена - по един компенсаторен бон за акция. На практика това гарантира тяхната продажба, защото реалната им минимална цена бе 0.24 ст. (в пари). Това е цена, подходяща за предприятия, намиращи се в процедура по ликвидация или във фалит. Може да се каже, че реално акциите се предлагаха без стартова цена. Така че липсваше предварителен ориентир около каква стойност трябва да се наддава. На инвеститорите им се наложи да направят своя оценка и така да определят цените, на които ще участват в търга. Най-щедри в оценките си за тези непопулярни досега дружества бяха брокерите от Юг Маркет, които изкупиха всички предложени акции от Детелина АД по 17.45 бона за бройка, както и всички книжа от Полиграфия по 15.02 бона за акция. При другите позиции наддаването беше в пъти над стартовата стойност и това подсказва, че инвеститорите оценяват тези акции за повече от един лев.Общо купувачите изразходваха 324 хил. бона за седемте дружества. Този обем по никакъв начин не можа да повлияе върху цените на реституционните книжа. Основният пакет, които би могъл да промени нивата на търговия - този на Златни пясъци, все още не може да се появи на приватизационния сегмент. Затова цените на боновете на два пъти безуспешно щурмуваха нивото от 24 процента. Тъй като подготовката за пускането на дела от курортното дружество на борсата се забави доста, вече може да се каже, че има посредник, който почти е събрал необходимото количество бонове за целия пакет. Най-вероятно той ще ги препродаде в последния момент на основния претендент за покупката на Златни пясъци.Спекулативните интереси за покупки на акциите на курорта са силни. Поради това в деня на пускането им на приватизационния сегмент най-вероятно ще последва една последна вълна от покупки на бонове, при която нивото от 24% ще бъде преодоляно, макар и за кратко. След това интересът за покупки ще спадне. Цените вероятно ще падат, поне докато Агенцията за приватизация не обяви имената на следващите дружества, които ще се приватизират срещу непарични платежни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във